Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Redwood Pharma: Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission av units

Redwood Pharma AB offentliggör memorandum med anledning av bolagets
företrädesemission av units. Teckningstiden i emissionen av units,
bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner
av serie TO 2, inleds den 1 juni 2017 och avslutas den 20 juni 2017.
Vid fulltecknad emission tillförs Redwood Pharma initialt 13,2 MSEK
före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget under oktober månad
2017 tillföras ytterligare högst 11 MSEK vid fullt utnyttjade
teckningsoptioner. Bolaget har på förhand avtalat om garanti- och
teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 71 procent
av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 1 juni - 20 juni 2017.

· Teckningskurs: 3,30 SEK per unit. En unit består av en (1) aktie och
en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption.

· Uniträtter: För en (1) befintlig aktie i bolaget erhålles fyra (4)
uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
unit.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 999 066 units.

· Värdering: Cirka 16,5 MSEK (pre-money).

· Garanti- och teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit garanti-
och teckningsförbindelser om totalt ca 9,3 MSEK, motsvarande cirka 71
procent av den initiala emissionsvolymen.

Villkor för den ingående teckningsoptionen (TO2), i sammandrag

· Inlösenperiod: 2 oktober - 16 oktober 2017.

· Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som
motsvarar 80 procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för
bolagets aktie under perioden den 18 - 29 september 2017, dock högst
5,52 kronor per aktie.

· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är beräknade att
bli föremål för handel på AktieTorget efter registrering vid
Bolagsverket.

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) och
teckningssedel finns tillgängligt på följande sidor: Bolagets
hemsida: www.redwoodpharma.se, AktieTorgets hemsida:
www.aktietorget.se samt Eminova Fondkommissions hemsida:
www.eminova.se

För mer information:

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ)
Tel: +46 (0) 70-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com
www.redwoodpharma.se

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel®
kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW,
ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/offentliggorande-av-memorandu...
http://mb.cision.com/Main/14293/2277090/682192.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.