Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

Redwood Pharma: Redwood Pharmas företrädesemission kraftigt övertecknad

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) ("Redwood" eller "Bolaget")
offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av
styrelsen den 25 augusti 2019. Företrädesemissionen tecknades till
591 procent.

Ca 94 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har
aktier motsvarande ca 6 procent tilldelats personer som tecknat utan
stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen,
som inte var garanterad, till ca 591 procent.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller
förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet
med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning
till sin bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet
med respektive förvaltares rutiner.

Genom Företrädesemissionen tillförs Redwood cirka 11,5 Mkr före
emissionskostnader som uppgår till ca 0,3 Mkr.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 1
585 563 stycken till 14 270 073 stycken. Varje aktie har ett
kvotvärde om 0,20 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med
317 112,60 kronor till 2 854 014,60 kronor.

Riktad nyemission

Det goda utfallet medför att Bolagets styrelse kommer att genomföra en
riktad emission om 428 620 aktier för kvittning av de brygglån som
lämnats av Wilhelm Risberg (1,25 Mkr exklusive upplupen ränta) och
Fredrik Lundgren (1,75 Mkr exklusive upplupen ränta). Denna emission
sker till samma teckningskurs (7,25 kr/aktie) som tillämpades i den
avslutade företrädesemissionen.

Den riktade emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget totalt
ökas till 14 698 693 stycken aktier, och att aktiekapitalet efter de
båda emissionerna uppgår till 2 939 738,60 kronor.

"Det är glädjande att återigen få bekräftat stöd av våra aktieägare.
Genom att lyssna på våra aktieägare och marknaden samt med hårt
arbete i vårt RP101-projekt har vi successivt förstärkt bolaget. Att
emissionen blev övertecknad till en sådan hög grad innebär att
bolaget nu kan avstå från vidare utnyttjande av den tidigare erhållna
kreditfaciliteten och att ledningen kan fokusera på våra operativa
mål. Dessa mål består framförallt i att slutföra den kliniska
prövningen (Fas ll) av RP101 och att hitta nya projekt", säger Martin
Vidaeus, VD för Redwood Pharma.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut för transaktionerna var
Eminova Fondkommission. Advokatfirman Lindahl KB var legal rådgivare.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2019.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW,
ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharmas-foretradesem...
https://mb.cision.com/Main/14293/2919008/1114266.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.