Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-02

Redwood Pharma: Uppdatering inför teckningsperioden i Redwood Pharmas teckningsoption TO2

Information om teckning av TO2

Idag, måndagen den 2 oktober 2017, inleds teckningsperioden för
Redwood Pharma ABs teckningsoption TO2. Teckningsperioden löper fram
till och med måndagen den 16 oktober 2017. Teckningskursen har
fastställts till 2,63 kronor, vilket motsvarar 80 % av den volymvägda
genomsnittskursen under perioden från och med den 18 september 2017
till och med den 29 september 2017. Två (2) teckningsoptioner
berättigar till teckning av en (1) aktie.

Optionsinnehavare som har sina optioner direktregistrerade på ett
VP-konto kommer att få en förifylld teckningssedel hemsänd via post.

Teckning för de som har sina optioner direktregistrerade på VP-konto,
sker genom betalning till det bankgirokonto som finns angivet på
anmälningssedeln, betalningen skall vara bokförd på kontot senast
sista teckningsdag. Anmälningssedeln insänds till emissionsinstitutet
senast klockan 16.00 den 16 oktober 2017.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå
hos bank eller fondkommissionär kontaktar sin bank för att utnyttja
optionerna för teckning.

Aktierna beräknas komma att levereras till respektive VP konto/depå
under november månad. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission,
som nås på 08-684 211 00.

Uppdatering om verksamheten

VD Martin Vidaeus säger i en kommentar:

"Redwood Pharma fortsätter arbetet med att förbereda den kliniska Fas
II-prövningen av RP101 - vårt läkemedelsutvecklingsprojekt mot torra
ögon. Studien kommer att genomföras på ett mindre antal utvalda
kliniker i några europeiska länder. Studien kommer att inkludera
cirka 100 patienter, alla kvinnor med måttlig till svår kronisk
ögontorrhet. Studien syftar till att utvärdera såväl säkerhet som
effekt efter tre månaders behandling. Huvudprövare för studien kommer
att vara Prof. Gerhard Garhöfer vid Medicinska Universitetet i Wien.

Aktiviteten i Redwood Pharma är fortsatt hög och sedan vi gav ut
teckningsoptionen TO2 före sommaren har en rad viktiga milstolpar
uppnåtts. Vi kunde i juni berätta att vi träffat avtal med Carbogen
Amcis, en ledande leverantör inom läkemedelsutveckling, som ska bistå
med med produktion av läkemedelskandidaten för den kommande studien.

Av kanske ännu större betydelse var beskedet i augusti att vi, efter
en gedigen utvärderingsprocess, ingått avtal med
kontraktsforskningsföretaget Cross Alliance, ett välrenommerat
företag med stor erfarenhet av studier inom oftalmologi och specifikt
området kroniskt torra ögon. Cross Alliance ska svara för
genomförandet av studien.

Parallellt med övriga aktiviteter fortsätter våra toxikologiska
studier, vilka är en förutsättning för att få erforderliga
myndighetsgodkännanden att starta studien. Vi har under lång tid
kunnat kommunicera att RP101-projektet löpt helt enligt plan. Nu har
vi dock fått en smärre försening då resultat dragit ut på tiden och
vissa ytterligare studier och utredningar visat sig erforderliga. Av
det skälet är vår avsikt nu att starta studien först under första
eller andra kvartalet 2018.

Jag har vid flera tidigare tillfällen pekat på att större
läkemedelsbolag under de senaste åren har förvärvat, inlicenserat och
kommersialiserat ett antal nya ögonläkemedel, men att behovet av
ytterligare läkemedel för behandling av ögonsjukdomar ändå är stort.
Torra ögon är ett område med stor marknadspotential och endast ett
fåtal receptbelagda terapier.

Bara den senaste tiden har jag fått flera exempel på att det vi gör på
Redwood Pharma väcker de stora bolagens intresse. Vi har blivit
kontaktade av några sådana aktörer som uttryckt önskemål om att få
veta mer eller att sondera förutsättningarna för ett framtida
samarbete. Detta är naturligtvis väldigt glädjande och ett kvitto på
att det vi gör är rätt."

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 oktober 2017.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW,
ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/uppdatering-infor-teckningspe...
http://mb.cision.com/Main/14293/2357563/730193.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.