Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-07

REHACT AB: Kommuniké från årsstämman

Vid årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 10.00 den 7 april
2014, beslutades följande:

· Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen, att vinstdisposition ska ske enligt fastställd
balansräkning samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter
och verkställande direktören.

· Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

· Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter och
revisor skall ske med fyra basbelopp till styrelseordföranden och två
basbelopp till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även att
marknadsmässig ersättning kan utgå till ledamöter för arbete utöver
ordinarie styrelseuppdrag samt att ersättningen får faktureras via
eget bolag.

· Till styrelsens ordförande valdes Nicole Norrestad. Till ordinarie
ledamöter av styrelsen valdes Ola Alterå, Erik Branting, Johan
Gorecki, Jerzy Hawranek samt Svante Bengtsson. Till revisor valdes
auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med huvudansvarig
revisor auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren.

· Stämman beslutade även att anta de principer för valberedning
inför stämman 2015 som föreslagits.

· Stämman beslutade även att anta de principer för ersättning till
ledande befattningshavare som föreslagits

· Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning och till marknadsmässiga villkor, intill tiden
för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

· Verkställande direktören Svante Bengtsson höll ett kortare
anförande och berättade om den unika patenterade teknik som bolaget
utvecklar för att sänka behovet av köpt energi i fastigheter, visade
exempel från projekt som genomförts och projekt under utveckling.
Svante Bengtsson sammanfattade även året som gått och berättade om de
positiva signaler avseende Natura Centrum som bolaget fått under
våren. Tillfälle för frågor gavs och nyttjades av aktieägarna.
Sammantaget konstaterades att med den stärkta kassan, de positiva
signalerna från Polen och Haningeprojektet är utsikterna inför 2014
mycket goda.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem,
Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme,
kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är
ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag
med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget
utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest
lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building
Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs
VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green
Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rehact-ab/r/kommunike-fran-arsstamman,c9564977
http://mb.cision.com/Main/1570/9564977/230149.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.