Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-17

REHACT: Kommuniké från årsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Vid den ordinarie årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 11.00 den 17
juni 2015, beslutades följande:

* Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen, att vinstdisposition ska ske enligt fastställd
balansräkning samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter
och verkställande direktören.
* Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att genomföra
apportemissionen av aktier av serie B för att förvärva samtliga
aktier i AB Fastator. Stämman beslutade även att genomföra
apportemissionen av samtliga aktier i AB Fastator. Tidpunkt för detta
kommer att kommuniceras ut vid ett senare tillfälle.
* Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att genomföra en
sammanläggning där åtta (8) befintliga aktier sammanläggs till en (1)
ny. Stämman beslutade även att sammanläggningen skulle ske. Tidpunkt
för sammanläggningen kommuniceras ut vid ett senare tillfälle.
* Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie
ledamöter utan suppleanter.
* Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter och revisor
skall ske med fyra basbelopp till styrelseordföranden och två
basbelopp till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även att
marknadsmässig ersättning kan utgå till ledamöter för arbete utöver
ordinarie styrelseuppdrag samt att ersättningen får faktureras via
eget bolag.
* Till styrelsen valdes Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Joachim
Kuylenstierna, Mats Lundgren samt Svante Norrestad Bengtsson.
Styrelsen utser ordföranden inom sig. Till revisor valdes
auktoriserade revisionsbolaget PwC med huvudansvarig revisor
auktoriserade revisorn Magnus Thorling.
* Stämman beslutade även att anta de principer för valberedning inför
stämman 2016 som föreslagits.
* Stämman beslutade även att anta de principer för ersättning till
ledande befattningshavare som föreslagits.
* Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning och till marknadsmässiga villkor, intill tiden
för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

Nu vidtar ett arbete där verksamheterna i REHACT och AB Fastator skall
samordnas. Information kring denna process kommer löpande att kommuniceras
till aktieägarna.

Stockholm 2015-06-17

För ytterligare information:
Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Rehact Kommunike fran arsstamma.pdf

Om REHACT
REHACT AB (publ) utvecklar och marknadsför ett prisbelönt klimatsystem,
Rehact Energy System, som beräknas sänka behovet av köpt energi för värme,
kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av
Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal
utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av
Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande
miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och
Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante
Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award.
Bolagets aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.