Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-21

REHACT: REHACT AB u.n.ä. till Aktiebolaget Fastator (publ) tillträder förvärv, byter VD samt offentliggör uppdaterad bolagsbeskrivning och indikativ tidsp

REHACT AB U.N.Ä. TILL AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) TILLTRÄDER FÖRVÄRV,
BYTER VD SAMT OFFENTLIGGÖR UPPDATERAD BOLAGSBESKRIVNING OCH INDIKATIV
TIDSPLAN FÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Tillträde av förvärv
REHACT AB u.n.ä. till Aktiebolaget Fastator (publ) ("Bolaget") tillträder
idag förvärvet av Aktiebolaget Fastator u.n.ä. till Rehact AB
("Dotterbolaget"). Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 288 MSEK och
erläggs genom apportemission omfattande 95 999 993 B-aktier till ett värde
om 3,00 SEK per aktie för vilka Bolaget erhåller samtliga utestående aktier
i Dotterbolaget. Emissionen och förvärvet beslutades om på årsstämman den
17 juni 2015.

Apportemissionen och namnändringen är planerad att registreras den 24
september 2015 hos Bolagsverket och Euroclear. Apportemissionen medför att
Bolagets aktiekapital efter registrering ökar till 20 600 282,20 SEK
fördelat på totalt 103 001 411 aktier och att Dotterbolaget blir ett helägt
dotterbolag till Bolaget. Årsstämman beslutade även att genomföra en
sammanläggning av aktier där åtta (8) gamla aktier blir en (1) ny. Nedan
redogörs för ägarstrukturen efter apportemissionen men före
sammanläggningen av aktier med Bolagets fem största ägare:

Antal A-Aktier Antal-B aktier Kapitalandel % Röster %
Mats Invest AB 0 35 868 760 34,8% 33,0%
Skälsö Intressenter AB 0 34 108 451 33,1% 31,4%
Erik Adelsohn Invest AB 0 5 091 176 4,9% 4,7%
Okava Investment AB 0 4 704 613 4,6% 4,3%
Mats Thore Axel AB 0 4 541 520 4,4% 4,2%
Övriga 623 906 18 062 985 18,1% 22,4%

Ny t.f. VD och uppdaterad bolagsbeskrivning
Som en följd av det omvända förvärvet tillsätter Bolaget Erika Kveldstad
som ny tillförordnad VD från och med den 21 september 2015 fram till dess
att styrelsen fattat beslut om en ny permanent VD. Erika är idag VD för
Dotterbolaget, har en Fil.mag. i företagsekonomi och har tidigare arbetat
som auktoriserad revisor vid PwC (2006-2014) med branschinriktning
fastighet och entreprenad.

Bolagets uppdaterade bolagsbeskrivning godkändes den 18 september av Nasdaq
Stockholm och finns tillgänglig på Bolagets nya hemsida www.fastator.com
.

I korthet innebär den uppdaterade bolagsbeskrivningen att verksamheten inom
Bolaget kommer att inriktas på fastighetsrelaterade investeringar. Bolaget
är från och med idag ett fastighetsinvesteringsbolag som investerar i och
utvecklar främst entreprenörsdrivna och nischade fastighetsrelaterade
bolag. Visionen är att vara det ledande fastighetsinvestmentbolaget på
marknaden.

Indikativ tidplan för sammanläggning av aktier
Som tidigare kommunicerats kommer en sammanläggning av aktier att
genomföras när apportemissionen har registrerats där åtta (8) gamla aktier
blir en (1) ny aktie. Sammanläggningen av aktier planeras genomföras så
snart som möjligt efter att apportemissionen registrerats hos Bolagsverket
vilket beräknas kunna vara klart inom tre veckor från och med idag.

Stockholm 2015-09-21

För mer information kontakta:
Erika Kveldstad, t.f. VD
Tel: +46 (0) 70-339 99 99
Email: erika@fastator.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
REHACT Pressrelease 2015-09-21.pdf

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn REHA.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 01
550.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.