Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-16

REHACT: VD-brev maj 2014

VD-BREV MAJ 2014

Bäste delägare i REHACT AB!

Här kommer årets andra VD-brev. Brevet är tänkt att ge en sammanfattning av
de viktigaste händelserna i bolaget sedan det förra nyhetsbrevet och är en
tjänst till dig som aktieägare. Det ger också mig som VD lite större frihet
att kommentera utvecklingen på ett mer personligt sätt än i våra officiella
pressmeddelanden.

Personliga reflektioner

REHACT håller fortsatt högt tempo och det är med glädje som vi sedan drygt
två månader har en ny COO, Saeid Mirzaie, som är med och utvecklar
organisationen i Sverige. Saeid är mycket driven och har flera års
erfarenhet från ledande positioner i entreprenörsdrivna företag.
Resurstillskottet är mycket välkommet och en del i strategin att nu gå från
pilotinstallationer till kommersialisering av Rehact Energy System. Jag
räknar med att göra ytterligare strategiska rekryteringar under året.

Avtalen med Natura Centrum har stötts och blötts under våren och jag har nu
fått besked om att det första avtalet nu är skrivet mellan vårt polska
samarbetsbolag iNergy sp. z o.o och Natura Centrum. Avtalet är ett
övergripande avtal som bestämmer förutsättningarna för samarbetet mellan
bolagen. Projektsumman för denna första etapp uppskattas i avtalet till
mellan 20 - 30 miljoner PLN (motsvarande 42-63 miljoner SEK). Alla delar i
etappen kommer inte att tillhandahållas av REHACT, men vi räknar ändå med
att projektet kommer att generera mer intäkter än något projekt tidigare.

När Dalaröprojektet dök upp sommaren 2013 kände vi att det var för bra för
att tacka nej till och vi smygstartade därför den svenska introduktionen av
Rehact Energy System lite tidigare än planerat. Samarbetet med arkitekten
Pål Ross kommer att bli ett viktigt steg och hans intresse är att framöver
kunna erbjuda vårt system till sina kunder. För oss på REHACT är det
viktigt att på bästa sätt visa upp tekniken eftersom Rehact Energy System
skiljer sig på några punkter från vad som är normalt idag. Många är
intresserade av de stora fördelar Rehact Energy System kan ge avseende
minskad energiförbrukning och ökad inomhuskomfort. När Dalarö är färdigt
kommer potentiella kunder ha möjligheten att se och känna på systemet även
i Sverige.

Händelser sedan förra nyhetsbrevet

Byggprojektet på Dalarö startar
I december förra året vann marköverlåtelseavtalet mellan Haninge och REHACT
laga kraft och gav oss möjlighet att uppföra sex st enfamiljshus för
privatboenden på Dalarö. Nu har REHACT tecknat avtal med Ross arkitektur &
design AB om att formge den första villan med vårt unika klimatsystem,
Rehact Energy System. Arbetet påbörjades i februari och är en del av det
byggprojekt som kommer att skapa de första demonstrationshusen med REHACTs
teknologi i Sverige. Bygglov är nu inlämnat.

Till San Francisco med Energimyndigheten i början av mars
Området Gröna byggnader är givetvis det som intresserar oss mest. REHACT
har tidigare uppmärksammats i USA vid flera tillfällen och vi undersöker
kontinuerligt möjligheterna att agera på den mycket expansiva
nordamerikanska marknaden. Många amerikaner ser miljöteknik som "the next
big thing" där det gäller att vara med så tidigt som möjligt. Det är
naturligtvis smickrande att REHACT är ett av de få bolag som
Energimyndigheten valde att lyfta fram under delegationsresan till San
Francisco för deltagande i Cleantech Forum.

Apropå USA så har intresset för nya tekniska, intelligenta lösningar för
byggsektorn ökat påtagligt och nyligen köpte Google bolaget Next Labs för
ca 21 miljarder kronor. Next Labs har hittills utvecklat två produkter för
husmarknaden: en intelligent termostat samt en avancerad brandvarnare.

Styrelsen köper fler aktier
Ordföranden Nicole Norrestad mångdubblade sitt innehav i REHACT genom att
förvärva ytterligare 30 000 aktier. Samtidigt har samtliga externa
styrelsemedlemmar för första gången köpt aktier i bolaget.

Styrelsemedlemmarna som nu köpt in sig i bolaget är Ola Alterå, Erik
Branting och Johan Gorecki. Tillsammans med Nicole Norrestad har de
sammanlagt köpt 100 000 aktier.

VD inbjuden talare vid Cleantech Forum i Stockholm
REHACTs VD Svante Bengtsson är inbjuden att tala vid ansedda Cleantech
Forum, som detta år firar tio år genom att hålla ett jubileumsforum i
Stockholm de 19-21 maj 2014. Svante Bengtsson kommer att tala under
sessionen "For Buildings; Teaching Old Dogs New Tricks"

Cleantech Forum organiseras av Cleantech Group, en av de mest erfarna och
välrenommerade organisationerna i världen vad gäller att möjliggöra för
lovande miljöteknikbolag att nätverka med etablerade aktörer inom
branschen. Vid tidigare konferenser har uppstartsföretag som Tesla Motors
och Next Labs presenterat sig och sina koncept långt innan de var kända för
en bred publik. REHACT medverkade senast vid Cleantech Forum i San
Francisco och det är glädjande att vår presentation där nu gjort att vi
erbjudits en talarplats under detta forum i Stockholm. Förutom ett stort
antal internationella besökare förväntas många andra framstående svenska
aktörer inom miljötekniksektorn att närvara vid detta event. Sessionen då
REHACTs VD kommer att tala hålls den 21 maj.

Teckningsperioden för teckningsoptioner inleds
De teckningsoptioner som vederlagsfritt delades ut till de som tecknade
aktier i den företrädesemission som genomfördes i höstas kan under perioden
12 – 30 maj omvandlas till aktier i REHACT. Innehavare av teckningsoptioner
har fått särskild information kring detta, information som även återfinns
på företagets hemsida, www.rehact.se .

Avtal med Natura Centrum
REHACTs samarbetspartner i Polen, iNergy sp. z o.o., har nyligen
undertecknat ett avtal med ägaren till Natura Centrum. Avtalet reglerar de
övergripande samarbetsvillkoren för den första etappen av det omfattande
Natura Centrum-projektet. Om samtliga installationsuppdrag tillfaller
iNergy uppskattas ordervärdet totalt uppgå till mellan 20 – 30 miljoner PLN
(ca 42-63 miljoner SEK).

Sedan tidigare har iNergy sp. z o.o. ett avtal med ägaren till Natura
Centrum kring att använda REHACTs teknik i projektet. Ägaren för Natura
Centrum meddelade i februari att en överenskommelse om finansiering av den
första etappen av Natura Centrum, ett hotell på drygt 11 000 kvm, är klar.
iNergy och Natura Centrum har därför under våren förhandlat fram ett mer
detaljerat avtal kring villkoren för de arbeten som skall utföras av
iNergy. Detta avtal är nu klart och innehåller förutom Rehact Energy System
möjlighet till ett antal andra tekniska installationer i hotellet.
Totalsumman för samtliga installationer i avtalet har schablonberäknats
till ca 20-30 miljoner PLN, motsvarande ca 42 - 63 miljoner SEK. Exakta
belopp är inte specificerade i avtalet utan kommer att arbetas fram i
samband med projektering av hotellet.

Avtalet är påskrivet av båda parter och är bland annat villkorat av att
bygglov beviljas för det utökade hotellprojektet. Bygglov för hotelldelen
av Natura Centrum finns sedan tidigare för en byggnad på 6 000 kvm och
detta utökade bygglov förväntas därför bli beviljat redan inom en
tidsperiod på 6-8 veckor.

Hela projektet Natura Centrum med hotell, spa, klinik och villor, beräknas
ha en totalbudget på ca 500 miljoner PLN, motsvarande ca 1,1 miljard SEK.

Kommande händelser

Intensiv sommar
Med Natura Centrum-projektet nu nära bygglov och vackra Dalarö-huset som
rör sig framåt med stora steg har vi tagit två mycket viktiga steg för att
kommersialisera våra unika produkter. Emissionen i höstas gav oss de
resurser vi behövde och med den eventuella bonuslikvid som
teckningsoptionerna ger ser jag inget behov av ytterligare kapitalisering i
detta läge. Fokus kommer därför ligga på att bygga organisation och inleda
ytterligare säljaktiviteter. Och någonstans mitt i allt detta få möjlighet
till lite sommarvila. Jag vill avsluta med att tacka dig för att du satsat
på ny miljöteknik genom din investering i REHACT och önska dig en ljus och
varm sommar!

Har du frågor om REHACT AB? Hör gärna av dig till mig direkt eller skicka
din fråga till info@rehact.com! Nästa VD-brev beräknas komma ut under
hösten 2015.

Med vänliga hälsningar
Svante Bengtsson, VD
svante@rehact.com , +46 (0) 709 566 756

OBS! REHACT får sina adressuppgifter ifrån Euroclear och från din
bank/förvaltare. Vi för inget eget adressregister. Om du flyttar bör du
därför kontrollera med din bank att de har uppdaterat adressuppgifterna
även för din värdepappersdepå.

Stockholm i maj 2014

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
REHACT VD-brev 2014-05-16.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.