Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Rejlers: Delårsrapport Rejlers AB januari - september 2017

Fortsatt omställning

Tredje kvartalet
· Omsättningen ökade med 8,9 % till 544,9 MSEK (500,3)
· Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar
uppgick till 5,0 %

· EBITA (just) uppgick till 3,5 MSEK (7,9) och justerad EBITA-marginal
till 0,6 % (1,6)

· Rörelseresultatet blev 0,5 MSEK (4,9) och rörelsemarginalen blev 0,1
% (1,0)

· Resultat efter skatt blev -5,7 MSEK (1,1)
· Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,37 kr (0,12)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,0 MSEK
(-24,4)

Januari-september
· Omsättningen ökade med 7,8 % till 1 797,9 MSEK (1 667,7)
· Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar
uppgick till 5,3 %

· EBITA (just) uppgick till 37,3 MSEK (40,2) och justerad
EBITA-marginal till 2,1 % (2,4)

· Rörelseresultatet blev 15,8 MSEK (21,5) och rörelsemarginalen blev
0,9 % (1,3)

· Resultat efter skatt blev 5,0 MSEK (14,0)
· Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,33 kr (1,06)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -61,2 MSEK
(-27,0)

Kommentar av vd och koncernchef
Rejlers uppvisar en god tillväxt, samtidigt som fortsatta
lönsamhetsproblem har präglat det säsongsmässigt svaga tredje
kvartalet. Resultatet minskade till följd av fortsatta
effektivitetsproblem för telekomverksamheten i Norge, en betydande
projektnedskrivning i Sverige och en arbetsdag mindre i alla tre
länder. Samtidigt har debiteringsgraden fortsatt att stiga i samtliga
segment under kvartalet, jämfört med såväl föregående år som första
halvåret 2017. Rejlers Norge har under kvartalet genomfört den första
delen av det aviserade åtgärdsprogrammet för att på sikt sänka
kostnadsbasen och förbättra lönsamheten.

Fortsatt omställning
Tillväxten tog åter fart i det tredje kvartalet med en organisk
omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar på 5 procent.
Det är framförallt segmenten Finland och Embriq som har bidragit till
omsättningsökningen, medan Rejlers Norge redovisar en negativ
tillväxt under kvartalet. Marknaden har fortsatt att utvecklas väl,
framförallt i Finland, och leveransen av smarta elmätare bidrar till
en positiv tillväxt i Embriq. Omställningsarbetet med avveckling av
mindre lönsamma områden i den svenska verksamheten fortsätter.

Fokus på förbättrad effektivitet
Vi brottas dock fortsatt med lönsamhetsproblem inom vissa segment och
enskilda affärer. Justerad EBITA uppgick till 3,5 MSEK (7,9), där
nedgången främst förklaras av fortsatta lönsamhetsproblem för Rejlers
Norge, en projektnedskrivning inom infrastrukturverksamheten i
Sverige samt låg effektivitet inom vissa delar av den svenska
industriverksamheten. Lönsamheten har dessutom påverkats negativt av
en arbetsdag mindre, men vi ser också att den pågående omställningen
resulterat i en förbättrad effektivitet inom flera affärsområden och
att debiteringsgraden har ökat i samtliga segment under kvartalet,
jämfört med såväl föregående år som första halvåret 2017.

Ny koncernchef
Styrelsen beslutade i augusti att utse Viktor Svensson till ny vd och
koncernchef för Rejlers med tillträde under det första kvartalet
2018. Jag är mycket glad över att Viktor valt att ta över som
koncernchef. Viktor har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom
teknikkonsultbranschen och därmed en betydande förståelse för Rejlers
strategi, våra marknader och våra affärsområden.

Strategiska initiativ
I september lanserade vi Rejlers Accelerated, en portfölj med nya
digitala lösningar anpassade för en rad olika branscher och
affärsområden, för att kunna möta kundernas växande behov inom
digitalisering. Inledningsvis erbjuder vi praktiska lösningar för
design, drift och underhåll anpassade för främst industri- och
energiområdet.

Stark finansiell ställning
Kvartalets kassaflöde om -35 MSEK (-24) från den löpande verksamheten
beror huvudsakligen på förlusterna i Norge samt det ojämna
kassaflödet i Embriq. Vi har trots detta en god soliditet och står
väl rustade för att fortsätta det pågående omställningsarbetet.
Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god inom samtliga segment
och vi arbetar vidare mot våra finansiella mål genom en mer effektiv
organisation och verksamhet.

Stockholm i oktober 2017 Peter Rejler

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef tel. 070-602 34 24, e-post:
peter.rejler@rejlers.se

Mikael Lingefelt, tf. finanschef tel. 070-929 09 55, e-post:
mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som
arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och
infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge.
År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad
på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2017 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den
engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser
skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller.

?
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/delarsrapport-rejlers-ab-januari---s...
http://mb.cision.com/Main/6235/2374764/741089.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.