Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Rejlers: Delårsrapport Rejlers AB januari - september 2019

Juli - september

· Nettoomsättningen ökade med 7,4 % till 553,4 MSEK (515,5)
· Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar
uppgick till 6,5 % (-1,3)

· EBITA ökade till 26,5 MSEK (17,5), inkl. påverkan från IFRS 16
Leasing om -0,3 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 4,8 % (3,4)

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 20,0 MSEK (14,6) och
rörelsemarginalen uppgick till 3,6 % (2,8)

· EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med
3,3 MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till 12,9 MSEK (13,4), inkl. påverkan
från IFRS 16 Leasing om -0,6 MSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,71 kr (0,73) och
efter utspädning till 0,71 kr (0,73)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,5 MSEK
(-34,6)

Januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 4,6 % till 1 800,3 MSEK (1 721,0)
· Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar
uppgick till 3,5 % (-3,0)

· EBITA ökade till 97,5 MSEK (8,7), inkl. påverkan från IFRS 16
Leasing om 1,1 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 5,4 % (0,5)

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 80,2 MSEK (4,3) och
rörelsemarginalen uppgick till 4,5 % (0,2).

· EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med
5,5 MSEK

· Resultat efter skatt ökade till 57,1 MSEK (-1,3), inkl. påverkan
från IFRS 16 Leasing om -1,8 MSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,16 kr (-0,13)
och efter utspädning till 3,16 kr (-0,13)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 105,8 MSEK
(35,0)

· Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (53,4)
Kommentarer av vd och koncernchef

"Vi fortsätter att leverera tillväxt och förbättrade resultat kvartal
för kvartal. På rullande tolvmånaders basis uppnår Rejlers ett
EBITA-resultat om 133 (21) MSEK, vilket visar att våra samlade
åtgärder och vår nya strategiska inriktning tar oss åt rätt håll. Den
nya strategin pekar ut energiområdet som primärt tillväxtområde mot
2025. Under tredje kvartalet förstärktes denna del av vår verksamhet
både genom omfattande rekrytering och med 330 nya medarbetare i
verksamheter förvärvade från Neste", säger Viktor Svensson, vd och
koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26,
viktor.svensson@rejlers.se

Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 14:00 CEST.

Om Rejlers

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision "Home
of the learning minds" som riktmärke, skapar vi en plattform för
kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som
skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns
närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som
energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns
nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och
Förenade Arabemiraten. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor
och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rejlers/r/delarsrapport-rejlers-ab-januari---...
https://mb.cision.com/Main/6235/2939378/1128268.pdf
https://mb.cision.com/Public/6235/2939378/abfb16bcf8c1871e.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.