Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Rejlers: Delårsrapport Rejlers januari - mars 2016

Resultatet sämre än förväntat

Första kvartalet
» Omsättningen ökade med 24 procent till 559,2 MSEK (452,2)
» Rörelseresultatet blev -6,0 MSEK (22,9), vilket motsvarar en
rörelse- marginal på-1,1 procent (5,1)

» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 0,1
MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,0 procent

» Resultat efter skatt blev -5,5 MSEK (17,2) » Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick till -13,3 MSEK (10,9)

» Resultat per aktie före utspädning blev -0,46 kr (1,40)
» Resultat per aktie efter utspädning blev -0,46 kr (1,40)
Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler
Det pågår en omställning av verksamheten där vi avvecklar olönsamma
delar av verksamheten och växer inom digitalisering av processer och
övergripande IT-lösningar till energi- infrastruktur och
byggmarknaden. Kostnader för omställningen har belastat kvartalets
resultat.

Rörelseresultatet för första kvartalet på -6,0 MSEK var sämre än
förväntat. Omstruktureringskostnaderna i Sverige uppgick till 6,1
MSEK. Vidare har stora uppstartskostnader för projekt i Norge, en
svag beläggning samt kalendereffekten också påverkat
rörelseresultatet negativt. Kalendereffekten påverkar
rörelseresultatet med 8 MSEK.

Det försämrade resultatet i Rejlers Finland beror på en svag
beläggning inom industriområdet och senareläggning av stora
byggprojekt, vilket har lett till permitteringar av 25 medarbetare.

I Rejlers Norge inleds ett effektiviseringsprogram för att åstadkomma
en lönsamhet i linje med Rejlers mål. Rejlers Norge vann dock flera
nya kontrakt under andra halvåret 2015, vilket förväntas att ge en
god beläggning framöver.

IT Solutions hade en bra beläggning under kvartalet, stora uppdrag har
påbörjats och segmentet utvecklas enligt plan.

Tillväxten är fortsatt god med en omsättningsökning på 24 procent i
koncernen. Förvärven av Embriq i Norge och Orbion Consulting i
Sverige har integrerats väl i verksamheten och tillfört ny kompetens
inom energi, IT och telekom. Vi ser därför stora möjligheter inom
telekommarknaden där kunderna efterfrågar fler helhetsåtaganden.

Under kvartalet har vi vunnit flera intressanta uppdrag. Bland annat
med Dala Energi där vi utreder framtida energiförsörjningen inom
Leksand kommun och ett stort avtal värt 60 MNOK avseende leveranser
av IT-tjänster inom infrastruktur där Elkjøp i Norge är slutkunden.

Jag vidtar nu kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med
lönsamheten. Vi accelererar positioneringen och omställningen till en
mer effektiv organisation och verksamhet samtidigt som vi har full
fokus framöver på att säkerställa en bra beläggning och ett bra
kassaflöde i hela verksamheten.

Målsättningen är att förbättra rörelsemarginalen till 8 procent över
tid och att uppnå vårt tillväxtmål 2020-3030-4040 . Rejlers ska vara
en attraktiv arbetsplats och i framkant när det gäller utvecklingen
av morgondagens smarta samhällen.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post:
(peter.rejler@rejlers.se)peter.rejler@rejlers.se
(peter.rejler@rejlers.seMats)

Mats Åström, finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post:
mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som
arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och
infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och
Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är
noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB är skyldig
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmark-naden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Denna information
lämnades för offentliggörande den 9 maj 2016 kl. 16.00. Denna rapport
finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av
den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska
rapporten som gäller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/delarsrapport-rejlers-januari---mars...
http://mb.cision.com/Main/6235/2005226/513122.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.