Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Rekord, Ryssland och Hållbarhet- rapport från Atlas Copcos årsstämma

Atlas Copco samlade den 26 april sina aktieägare till årsstämma i Aula Medica i Solna. På grund av hur pandemiläget var när stämman planerades serverades ingen måltid efter stämman, dock kunde alla deltagare ta del av en Budapest-bakelse på vägen in.

Det var en märkvärt nöjd styrelseordförande Hans Stråberg som öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Efter sedvanlig formalia lämnade han över till en minst lika nöjd Vd, Mats Rahmström, som tidigare under dagen levererat en rekordartad rapport för årets första kvartal.

Aktiespararnas representant hade tänkt ställa en fråga kring Expressens avslöjande kring bolagets affärer i Ryssland. Vd började dock sitt anförande vid situationen i Ryssland,vilket gjorde att frågan besvarades innan den han ställas. Vd talade både kring hur bolaget stödjer sin personal i Ukraina men också kring vissa av bolagets affärer i Ryssland, vilket uppmärksammats i Expressen, där Vd utan omsvep erkände att man gjort fel och vid intern undersökning uppdagat över 50 brott mot de egna reglerna. Fullt fokus nu var dock på att göra rätt och att utreda om fler fel har begåtts, samt att vidta åtgärder. Till sin hjälp har man externt stöd.

I övrigt handlade VD:s anförande om de rekordartade affärerna, men också om olika hållbarhetsaspekter på affären: Miljö, Etik, Personal (jämställdhet och diskriminering) och utsläpp. Han var tydlig med att mycket återstod att göra, men att Atlas i alla delar är stolta över det arbete som genomförs i bolaget. Aktiespararnas andra fråga handlade om ifall det var något av ovan nämnda områden som utgjorde en särskilt stor utmaning för bolaget.

Till svar fick Aktiespararna att det var miljö- och utsläppsutmaningarna då största delen av exempelvis utsläpp sker hos kund, vilket gör det svårast att påverka för bolaget. Han har dock gått från pessimistisk för ett par år sedan till att numera vara optimistisk då allt fler kunder efterfrågar hållbara lösningar och dessutom tar större eget ansvar.

Efter Vd:s anförande klarades stämmans beslut av i rask takt. Utdelning om 7,6 kronor per aktie klubbades och det beslutades om en split där varje aktie i bolaget delas upp i 4 nya aktier samt en inlösenaktie (värd 8 kr). Upplägget, som kan uppfattas som komplicerat, förklarades pedagogiskt av bolagets avgående chefsjurist, Håkan Osvald, som med hjälp av PET-flaskor och vatten redde ut begreppen.

Efter en knapp timme avslutades stämman och alla besökare verkade nöjda när de lämnade salen; "Det är trots allt väldigt trevligt att vara ute på riktiga stämmor igen" som någon sa på vägen ut.

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen