Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

REM Offshore ASA: Åge Remøy tilbyr minoritetsaksjonærene i Rem Offshore ASA å kjøpe A-aksjer i Solstad Offshore ASA

Åge Remøy har gjennom selskapet Forsa AS inngått avtale med Rem Offshore ASA
("Rem Offshore" eller "Selskapet") om å stille til rådighet for salg til
minoritetsaksjonærene i Rem Offshore inntil 1.281.600 A-aksjer i Solstad
Offshore ASA ("Solstad Offshore") som Forsa AS mottar som vederlag i
fusjonen. Dette utgjør 21,36% av A-aksjene som tildeles Forsa AS i fusjonen,
tilsvarende den andel av kapitalen i Rem Offshore som eies av andre enn
selskaper kontrollert av Åge Remøy før gjennomføring av restruktureringen og
fusjonen.

- Vi er ikke enige i den kritikken som er reist rundt likebehandlingen av
aksjonærene. Samtidig ønsker vi ikke at det skal være noe som helst grunnlag
for å hevde at det foreligger en urimelig forskjellsbehandling som ikke var
begrunnet i Selskapets kritiske situasjon, sier Åge Remøy, styrets leder og
hovedaksjonær i Rem Offshore ASA.

På denne bakgrunn fremmes følgende tilbud av Forsa AS:

* Tilbudet rettes til aksjeeiere i Rem Offshore, unntatt selskaper
kontrollert av Åge Remøy, per 10. oktober 2016 (dato for den ekstraordinære
generalforsamlingen som vedtok emisjonen rettet mot Åge Remøy eller
selskaper kontrollert av ham) slik dette fremgår i VPS 12. oktober 2016
("Berettigede Aksjeeiere").
* Da tilbudet rettes til færre enn 150 personer i det norske markedet vil det
ikke bli utarbeidet prospekt i tilknytning til tilbudet. Berettigede
Aksjeeiere med kjent adresse vil motta informasjon om det antall Solstad
A-aksjer de er berettiget til å kjøpe samt informasjon om hvordan de skal
gå frem for å benyttes seg av Tilbudet. Det vil bli utstedt ikke-handelbare
allokeringsretter til Berettigede Aksjeeiere i VPS. Allokeringsrettene vil
bortfalle uten kompensasjon ved utløpet av bestillingsperioden.
* Bestillingsperioden løper fra 23. november 2016 kl. 09:00 CET til 30.
november kl. 12:00 CET.
* Berettigede Aksjeeiere tilbys å kjøpe Solstad A-aksjer i samme forhold som
de eide aksjer i Selskapet per 10. oktober 2016. Hver aksje i Rem Offshore
eid av Berettigede Aksjeeiere per denne datoen gir rett til å kjøpe 0,3686
Solstad A-aksjer. Det vil ikke bli tildelt brøkdelsaksjer.
* Overtegning er tillatt. Ved eventuell overtegning skal Berettigede
Aksjeeiere ha rett til å kjøpe Solstad A-aksjer som ikke er allokert i
henhold til hver Berettigede Aksjeeiers relative andel av Tilbudet, i samme
forhold som slike Berettigede Aksjeeiere har bestilt aksjer i Tilbudet.
* Forsa AS forbeholder seg retten til, ved overtegning av Tilbudet, etter
eget skjønn å beslutte å selge flere aksjer enn det antallet Solstad
A-aksjer som Tilbudet omfatter. Ved eventuell økning av tilbudet skal
allokeringsprinsippene angitt ovenfor gjelde tilsvarende.
* Pris per aksje er NOK 12,50, som tilsvarer konverteringskursen i fusjonen,
og således samme pris som Forsa AS gjennom fusjonen vil betale for Solstad
A-aksjene.
* Betinget allokering forventes foretatt på eller rundt 30. november 2016.
* Tilbudet vil være betinget av gjennomføring av den finansielle
restruktureringen i Rem Offshore samt gjennomføring av fusjonen. Aksjene
forventes levert mot betaling på eller rundt 2. desember 2016.

ABG Sundal Collier ASA er engasjert i forbindelse med gjennomføring av
Tilbudet. Berettigede Aksjeeiere med kjent adresse vil motta skriftlig
informasjon om Tilbudet. Berettigede Aksjeeiere kan også kontakte ABG Sundal
Collier ASA på kontaktdetaljene angitt under meldingen for nærmere
informasjon om fremgangsmåte for aksept av Tilbudet.

Børsstyret fattet den 16. november 2016 vedtak om å ilegge Rem Offshore et
overtredelsesgebyr for brudd på likebehandlingsreglene i forbindelse med den
finansielle restruktureringen av Rem Offshore og fusjonen med Solstad
Offshore. Styret i Selskapet ("Styret") og Åge Remøy er sterkt uenig i
børsstyrets vurderinger.

- Vi gjorde det som var nødvendig i en kritisk situasjon for selskapet. Det
foreligger derfor etter vårt syn ikke brudd på likebehandlingsreglene. At det
er forskjellsbehandling er på det rene, men vi kjenner oss ikke igjen i at
den er urimelig og usaklig gitt omstendighetene, sier styremedlem i Rem
Offshore, Inger Marie Sperre.

Et grunnleggende premiss for restruktureringen var at egenkapitalen var tapt
og konkurs for selskapet var eneste alternativ dersom ikke en restrukturering
ble gjennomført. I en slik situasjon vil nødvendigvis Styrets ansvar være å
ivareta kreditorfelleskapets interesser.

- Vi mener at Oslo Børs har ikke har tatt inn over seg den kritiske
situasjonen som selskapet var i. Det var et krav fra kreditorene at Selskapet
ble tilført ny egenkapital. Styret, støttet av sine rådgivere, vurderte at
egenkapital i den aktuelle situasjonen ikke realistisk var tilgjengelig på
annen måte enn fra Åge Remøy. Hans vilje og evne til å tilføre ny kapital var
bakgrunnen for forskjellsbehandlingen, sier Sperre.

Kun en aksjonær stemte mot restruktureringen. Det er i etterkant av
generalforsamlingen gjennomført en reparasjonsemisjon for å begrense
forskjellsbehandlingen. Svært få aksjonærer valgte å delta i denne emisjonen.

Styret har lagt sitt beste skjønn til grunn gitt situasjonen med hensyntagen
til de involverte bankene, obligasjonseierne, selskapskreditorer og
minoritetsaksjonærer, men konstaterer at Børsstyret legger andre og
urealistiske vurderinger retrospektivt til grunn. Styret har besluttet å
klage på børsstyrets avgjørelse.

For ytterligere informasjon:

Forsa AS

Åge Remøy, +47 905 91 292

Rem Offshore ASA

Ola Beinnes Fosse, fungerende administrerende direktør, +47 975 31 227

For spørsmål rundt den tekniske gjennomføringen av Tilbudet:

ABG Sundal Collier ASA, +47 22 01 60 00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: REM Offshore ASA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.