Du är här

2017-08-10

Rensar bort förlorarna

wysiwyg_image

Allmän reflektion

Få har väl missat den oro som uppstått sedan Washington Post rapporterat att Nordkorea utvecklat en kärnvapenstridsspets så pass liten att den får plats i en interkontinental ballistisk robot. Donald Trump kommenterade detta med att Nordkorea kommer ”mötas av eld och lågor” om landet fortsätter utgöra ett hot mot landet.

Till följd av detta har vi sett högre efterfrågan på klassiska ”safe havens” som exempelvis guld och japanska yen och volatiliteten har vaknat till liv en aning.

Framförallt asiatiska börser har skakat till. Här nedan ser vi hur volatiliteten hoppat upp ordentligt på sydkoreanska börsen (röd linje).

wysiwyg_image

Men annars vi kan vi konstatera att övriga börser inte verkar vara direkt orolig för att ordkriget mellan Trump och Nordkorea ska eskalera till något värre.

Dock noterar vi att gapet mellan svenska och amerikanska börsen spreadat isär rejält senaste månaden. Rapporterna för det andra kvartalet var för många av de svenska indextunga bolagen besvikelser, vilket förklarar den svaga utvecklingen. En ordentlig kronförstärkning gentemot dollarn har också bidragit negativt, främst för de exporterande verkstadsbolagen.

wysiwyg_image

Dollarförsvagningen kommer i sin tur sannolikt bidra till en amerikansk tillväxtstimulans de närmaste tolv månaderna.  Och så länge arbetslösheten fortsätter sjunka utan att inflationen tar fart kommer sannolikt inte heller Fed vara så hökaktiga i sitt agerande som tidigare. Det är två viktiga faktorer framöver för en annars väldigt högt värderad börs.

En positiv makrosignal att ta i beaktande är att världshandeln stiger igen och visar på lika höga pris- och volymökningar som 2011 och det är främst Kina som agerar motor. Höjda priser och stigande volymer för transporter bekräftar den synkroniserade tillväxten i världskonjunkturen. Den pålitliga konjunkturindikatorn Baltic Dry Index (fraktindex) har stigit sedan olja (ljusblå linje) och börser (blå linje) bottnade i början av 2016. Korrelationen får sägas vara tämligen god…

wysiwyg_image

Veckans…

Twitterflödet gick bananas igår efter att amerikanska börsindexet S&P500 lyckades stänga på +-0 och därmed återhämta nedgångarna som noterades tidigare under dagen. Detta inträffade trots hot om nära förestående kärnvapenkrig mellan USA och Nordkorea.

Frågorna är många.

Finns det något som kan få ned den här marknaden? Om inte hot om kärnvapenkrig kan få ned marknaden ens någon enstaka procent, vad kan? Och varför ska alla uppgångar alltid komma sista timmen av handeln när volym från ”ingenstans” tycks trycka upp kurserna?

På Twitter var med mer eller mindre konsensus kring att systemet förefaller vara ”riggat”. Dessa handelsmönster får en onekligen att fundera…

wysiwyg_image

Och nu över till portföljen där vi valt att sälja av portföljens sorgebarn…

Semafo

Igår presenterade gruvbolaget Semafo sin rapport för det andra kvartalet.

Mycket var känt sedan tidigare, däribland den sänkta produktionsprognosen och höjda guidningen för brytkostnaden, mätt som cash-cost och AISC.

På det stora hela var det också en förhållandevis odramatisk redogörelse.

Koncernens utvecklingsprojekt i östra Burkina Faso följer kommunicerad tidsplan och per den 30 juni var cirka 35 procent av utbyggnaden färdigställd.

Investeringskalkylen för projektet är alltjämt attraktiv med en fin mineralisering i ett dagbrott. Även brytkostnaden beräknas att bli lägre i jämförelse med Mana-gruvan.

Den första produktionen dröjer dock drygt ett år, till Q3 2018. Mycket kan hända under tiden och riskprofilen i Semafo är, som vi poängterat flera gånger tidigare, hög.

Efter kvartalsrapporten och i spåren av ett stigande guldpris, blev det något av ett lättnadsrally. I Kanada steg aktien över 15 procent, dock från låga nivåer, och aktien stängde på dagshögsta.

Efter en längre innehavstid kan vi konstatera att vår investeringstes inte infriats i bolaget.

Vid investeringstidpunkten hade koncernen mött sin produktionsprognos 9 år i rad och inget indikerade en nära förestående prognossänkning. Tvärtom, gick det mesta enligt plan och det stigande guldpriset skulle resultera i både högre intäkter och resultat.

Men ibland går inte saker och ting som förväntat. En mer komplex geologi i områdeszonen Siou-9 föranledde oväntad låghaltigmalm samtidigt som guldpriset sjönk.

Vår förhoppning var att aktiemarknaden skulle blicka framåt (eftersom marknaden vanligen ligger 6 månader före), mot det nya projektet. Men så har inte varit fallet.

I det korta perspektivet finns på så vis fortsatta nedåtrisker i aktien och det är oklart vad som ska driva upp kursen. För mer långsiktiga investerare, med en horisont på +12 mån, finns naturligtvis möjligheten att vänta ut det nya projektet, men vi har en horisont på 3-6 månader.

Efter noga överväganden har vi därför beslutat att stänga positionen i aktien.

Totalavkastningen kan summeras till -33 procent. Nedgången har varit ett tungt slag för portföljen, men andra affärer har stöttat upp utvecklingen.

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare. 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.