Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-23

Respiratorius: Framgångsrik riktad nyemission om 7,5 MSEK

Styrelsen för Respiratorius AB (publ) beslutade den 22 december 2015
att efter handelns slut genomföra en riktad nyemission.

Emissionslikviden kommer att användas till Respiratorius fortsatta
verksamhet främst med tyngdpunkt på fortsatt utveckling av VAL-001
samt RESP-3000.

Emissionskursen är 42 öre per aktie vilket tillför Respiratorius 7,5
MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades 18 000 000 aktier,
motsvarande cirka 12,8 % av antalet aktier efter genomförd
nyemission. Antalet aktier kommer att uppgå till 139 708 423 efter
att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet ökar
med 900 000 SEK och kommer efter registrering att uppgå till 6 985
421,15 SEK.

Aktierna i den riktade nyemissionen tecknades, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, av en utvald grupp svenska investerare
omfattande 20 personer. Den största tecknaren kommer efter emissionen
ha ett ägande i bolaget motsvarade knappt 1%. Ingen av tecknarna är i
dag aktieägare eller närstående bolaget. Emissionskursen motsvarar en
rabatt på 14,8% på de senaste 7 handelsdagarna och en premie på 13,5%
på de senaste 90 handelsdagarna.

Bakgrund och syfte med nyemissionen
Emissionslikviden kommer att användas för en fortsatt satsning på
VAL-001 för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom, bland
annat till en unik formulering för VAL-001 och förberedelser av
kliniska protokoll. Dessutom kommer emissionslikviden att göra det
möjligt för Respiratorius att allokera resurser till övriga
forskningsprojekt, framförallt RESP-3000 för kardiovaskulär
diagnostik.

Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att nå nya professionella svenska
investerare och därmed vidga Respiratorius ägarbas, samt att
kostnadseffektivt och snabbt attrahera nytt kapital.

"Det är mycket glädjande att vi med den riktade nyemissionen har
kunnat attrahera nya investerare. Respiratorius är nu i en intressant
position med VAL-001 med en fullrekryterad klinisk fas IIa studie,
samt goda resultat från proof of concept studien för RESP-3000, säger
VD Johan Drott.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus Johan Drott
Ordf. Respiratorius AB VD Respiratorius AB
+46 705-60 90 00 +46 709-224140
christer.fahraeus@respiratorius.com johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/framgangsrik-riktad-nyemission...
http://mb.cision.com/Main/10477/9889992/460591.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.