Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Respiratorius: Halvårsrapport 2019

2019-01-01 till 2019-06-30

Respiratorius AB (publ)
556552-2652

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT 2019 (KONCERN)

Första halvåret 2019 (2019-01-01 - 2019-06-30)

· · Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 857 KSEK (-2 584).
· · Resultat per aktie[1] (http://applewebdata//2313BD1F-4D44-4A6C-8225-CAA9CDABDA27#_ftn1)uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
· · Soliditeten[2] (http://applewebdata//2313BD1F-4D44-4A6C-8225-CAA9CDABDA27#_ftn2)uppgick per 2019-06-30 till 91,3 (91,2)%.

Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)

· · Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 311 KSEK (-1 430).
· · Resultat per aktie1uppgick till -0,01 SEK (-0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2019

Under inledningen av andra kvartalet signerades ett avtal med Partner
International Inc. med syfte att slutföra exit av VAL001. Uppdraget
för Partner International är att arbeta med redan identifierade
kandidater samt söka ytterligare intressenter, för att nå ett
fördelaktigt avtal snarast möjligt.

Sedan exitprocessen av VAL001 inleddes har erbjudandet avsevärt
vässats, genom goda resultat i den slutförda kliniska studien och
ytterligare patentgodkännanden i Europa, USA, Japan och Korea. Vidare
har den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) vid vetenskaplig
rådgivning gjort bedömningen att VAL001 är direkt redo för fas III,
som den enda studie som ses som nödvändig för att erhålla ett
marknadsföringstillstånd. Därtill har VAL001 redan tidigare erhållit
Orphan Drug Designationi både Europa och USA.

I slutet av maj presentades för första gången positiva resultat från
en in vivo-studie i luftvägar med Respiratorius substanser, med
kandidatsubstansen RES030-085 som hör till den patentsökta
substansserien till RES9000 för behandling av KOL och svår astma.

Studien har genomförts av ett internationellt välrenommerat
kontraktslaboratorium i en etablerad djurmodell (råtta) där
försöksdjuren exponerats för ett luftvägskontraherande ämne,
carbamylcholine, och sedan har denbronkrelaxerande effekten av
testsubstanserna utvärderats genom mätningar av det pulmonära
flödesmotståndet. RES030-085:s egenskaper har jämförts med kontroll
och med RES022-125 (från RES1000 serien).

Resultat från studien i sammandrag:

· RES030-085 har en tydlig och statistiskt signifikant
bronkrelaxerande effekt i råtta jämfört med kontrollgruppen.

· Inga uppmätta eller observerade biverkningar noterades vid den
effektiva dosen för RES030-085.

· RES030-085 bedöms ha goda förutsättningar för att formuleras som
ett inhaleringsbart läkemedel.

Vd har ordet

Under första halvåret 2019 har exitprocessen av VAL001 tagit fart. En
del av det ökade intresset beror sannolikt på utvecklingen av
projektet, genom att EMA:s Scientific Advice Working Party (SAWP)
bedömer att VAL001 är direktkvalificerat för en fas III-studie, som
den enda återstående studien som krävs för att ansöka om
marknadsföringstillstånd.

Bolaget har därför valt att avsätta ytterligare resurser för
exitprocessen genom att ingå ett avtal med Partner International, som
är välkända för sin förmåga att facilitera transaktioner av
lifescience-projekt. Under de månader som de varit aktiva har antalet
bolag som aviserat intresse ökat dramatiskt, och i dagsläget finns
intresse från ett 20-tal bolag från hela världen.

Avtalet med Partner International och den breddning av intressentbasen
som uppnåtts är lovande, då timingen för exit av VAL001 inte är
tidskritisk utan styrs av att få maximalt betalt i en licens- eller
försäljningsaffär. Dessutom drivs utveckling vidare enligt plan
vilket ökar värdet i projektet och underlättar för en framtida
tagare.

Samtidigt är det glädjande att notera depositiva resultat som en av
Respiratorius substanser (RES030-085 från substansserien till
RES9000) visat i en in vivo-luftvägsstudie, som utförts av ett
internationellt välrenommerat kontraktslaboratorium. Studien är
genomförd i en etablerad djurmodell för substanser som utvecklas för
behandling av KOL och svår astma.

Studien har genomförts genom att försöksdjuren (råttor) exponerats för
ett luftvägskontraherande ämne (carbamylcholine) därefter har
denbronkrelaxerande effekten av testsubstanserna utvärderats genom
mätningar av det pulmonära flödesmotståndet. De bronkdilaterande
egenskaperna för RES030-085 (RES9000 serien) har jämförts med
kontroll och med RES022-125 från RES1000 serien.

Resultat från studien i sammandrag

· RES030-085 har en tydlig och statistiskt signifikant
bronkrelaxerande effekt i råtta jämfört med kontrollgruppen och med
RES022-125 (RES1000 serien).

· Försöken resulterade inte i några uppmätta eller observerade
biverkningar vid den effektiva dosen av RES030-085.

· RES030-085 bedöms ha goda förutsättningar för att kunna formuleras
som ett läkemedel lämpligt för inhalering.

Sammantaget har första halvåret 2019 inneburit hög aktivitet i
exitprocessen av VAL001 via samarbetet med Partner International,
liksom goda resultat från värdebyggande studier av RESP9000. Förutom
fortsatt preklinisk utveckling av RESP9000 under det kommande
halvåret kommer exitprocessen av VAL001 ytterligare intensifieras.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://applewebdata//2313BD1F-4D44-4A6C-8225-CAA9CDABDA27#_ftnref1)Resultat
per aktie: Periodens resultat dividerat med 157 171 975 aktier per
2019-06-30 (antalet aktier per 2018-06-30 var 157 171 975).

[2]
(http://applewebdata//2313BD1F-4D44-4A6C-8225-CAA9CDABDA27#_ftnref2)
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/respiratorius/r/halvarsrapport-2019,c2892500
https://mb.cision.com/Main/10477/2892500/1098092.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.