Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Respiratorius: Kanadas patentverk beviljar patent för VAL001

Kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual Property Office -
CIPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan
av VAL001, "A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor
and a Steroid and the Use thereof".

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas
vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Kanada till och med
2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa, USA, Japan och
Korea under motsvarande förutsättningar.

Patentet gäller för en kombination av en HDAC-hämmare (Valproinsyra)
och en steroid som förbehandling inför cytostatikabehandling (R-CHOP)
vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en
lymfkörtelcancer som årligen drabbar ca 60 000 personer i USA och
Europa. DLBCL är den vanligaste typen av Non-Hodgkins lymfom som
utgör 30% av de diagnostiserade patienter i EU.

Under Q2 2018 avslutades en fas I/IIa studie av VAL001 i kombination
med R-CHOP med följande resultat:

· Potentiell synergistisk effekt med Rituximab då VAL001 ökar
nivåerna av ytproteinet CD20.

· Analys av den totala överlevnaden ("Overall Survival") för 32
patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP visar att
1-årsöverlevnaden är 100% och 2-årsöverlevnaden är 96,8%.
Jämförelsedata ur en matchad referenspopulation på 330 patienter ur
det svenska lymfomregistret som behandlats med enbart R-CHOP mellan
2000-2015 ger en 1-årsöverlevnad om 89,6% och 2-årsöverlevnad om
81,7%.

VAL001 särskiljer sig därmed väsentligt från andra behandlingar genom
resultaten från fas I/IIa studien, i vilken VAL001+R-CHOP ger en
mycket stor reduktion i mortalitet, >50%, att jämföra med den 20-30
procentiga reduktion av mortalitet som anses vara kliniskt relevant
för onkologiläkemedel generellt.

Som tidigare kommunicerats har VAL001 erhållit Orphan Drug Designation
i Europa och USA, vilket ger marknadsexklusivitet under 10 respektive
7 år från marknadsgodkännande.

"Ett patentgodkännande i Kanada för VAL001 passar väl med pågående
exitprocessen, då Nordamerika utgör en viktig marknad för VAL001."
säger VD Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 november 2019.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/respiratorius/r/kanadas-patentverk-beviljar-p...
https://mb.cision.com/Main/10477/2954682/1136313.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.