Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Respiratorius: KVARTALSRAPPORT 3, 2019

2019-07-01 till 2019-09-30

Respiratorius AB (publ)
556552-2652

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 3, 2019 (KONCERN)

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 336 (-1 208)
KSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
· Soliditeten uppgick per 2019-09-30 till 95,73%.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Respiratorius meddelade att kanadensiska patentverket (Canadian
Intellectual Property Office - CIPO) avser att bevilja Respiratorius
patentansökan av VAL001, "A Pharmaceutical Composition Comprising a
HDAC Inhibitor and a Steroid and the Use thereof".

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas
vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Kanada till och med
2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa, USA, Japan och
Korea under motsvarande förutsättningar.

Vd har ordet

Under tredje kvartalet 2019 har exitprocessen av VAL001 breddats och
ytterligare intressenter utvärderar nu projektet parallellt med de
tjugotalet intressenter som tidigare aviserats. Bolaget avser att
fortsätta med arbetet att identifiera intressenter tills vad som kan
bedömas vara en fördelaktig förhandlingssituation uppstår.

Att uppnå denna förhandlingssituation är en tidsödande och datadriven
process med långa beslutsvägar. I konkurrens med andra projekt inom
detta område skiljer sig VAL001 väsentligt från andra behandlingar
genom resultaten från vår fas l/lla studie. I denna visade VAL001 en
stor reduktion av mortaliteten >50%, jämfört med de 20-30% reduktion
av mortaliteten som kliniskt uppnås för läkemedel generellt inom
onkologi.

Den fortsatta utvecklingen av VAL001 med fokus på en klinisk fas
3-studie fortgår planenligt. Utvecklingsarbetet omfattar att
fastställa slutgiltig formulering, inleda stabilitetsstudier och
producera kliniska GMP batcher för VAL001 inklusive all tillhörande
regulatorisk dokumentation. Genom att på detta sätt upprätthålla
tempot i projektet undviks en fördröjning av starten för fas 3
studien inför ett framtida marknadsföringsgodkännande. Målsättningen
är alltjämt att en sådan studie skall finansieras av en partner.

De tidigare kommunicerade positiva resultaten från in
vivo-inhalationsstudien för substansserien RES9000 avseende
läkemedelskandidaten RES030-085, har under tredje kvartalets tagits
vidare genom att fortsätta det prekliniska utvecklingsarbetet.
Bolaget bedömer att det nu pågående prekliniska arbetet kan vara det
sista inför en om att starta en fas I-studie, dvs First Time in
Man-studie (FTiM).

Sammantaget har tredje kvartalet 2019 inneburit hög aktivitet i
exitprocessen av VAL001 via samarbetet med Partner International,
liksom en värdebyggande utveckling av RESP9000.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/respiratorius/r/kvartalsrapport-3--2019,c2955931
https://mb.cision.com/Main/10477/2955931/1137262.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.