Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Respiratorius: Respiratorius Presenterar preliminära resultat från RESP1000

Respiratorius AB (publ) har i samarbetet med Cadila Pharmaceuticals
avseende RESP1000 funnit att vår selekterade substans RES022-125
uppvisat tydlig sjukdomsmodulerande effekt på tobaksrökande råttor.
Resultaten kommer kvantifieras i mer detalj på Respiratorius och
publiceras så snart det är gjort. Baserat på dessa positiva
preliminära data har Respiratorius för avsikt att genomföra GLP-tox
och, om inget oförutsett inträffar, efterföljande Fas I eller Fas
I/IIa med tyngdpunkt på Europa.

I modellen för cigarettrökande råttor har Cadila i samarbete med
Respiratorius exponerat 30 råttor för cigarettrök under 50 dagar.
Därefter har 15 av råttorna inhalerat Respiratorius substans
RES022-125 samt blivit fortsatt exponerade för cigarettrök i
ytterligare 40 dagar. De övriga 15 råttorna har fortsatt blivit
utsatta för cigarettrök, men utan inhalation av RES022-125, också i
40 dagar. En grupp om 15 råttor som vare sig exponerats för tobaksrök
eller för RES022-125 under sammanlagt 90 dagar har utgjort
kontrollgrupp.

Efter försöksperioden har råttorna avlivats och histologiska studier
har genomfört på lungvävnaden. För analysen av lungvävnaden har
sedvanlig teknik för snittning, infärgning och parafininbäddning
använts. Preliminära resultat tyder på en tydlig förbättring av
lungpatologin på den grupp djur som inhalerat RES022-125 substans i
jämförelse med den grupp som inte inhalerat RES022-125 substans.
Förbättringen förefaller vara både generell lungpatologi, graden av
infiltration av inflammatoriska celler, graden av kollagendeposition
i lungvävnad och graden av flödesobstruktion i lungvägarna.

Respiratorius kommer fortsätta att analysera data och publicera en mer
kvantitativ analys så snart en sådan är färdig.

Med anledning av fynden avser Respiratorius ta en mer aktiv och
ledande roll i att inleda kliniska studier av RES022-125. Att inleda
en klinisk studie inom området KOL och svår astma, som är
folksjukdomar utan tillfredställande behandlingar, innebär en viktig
milstolpe för Respiratorius. I det fortsatta samarbetet med Cadila
Pharmaceuticals, gällande utvecklingen av RESP1000, så avser
Respiratorius att genomföra toxikologiska studier av RESP1000 i
Europa i samarbete med ledande och certifierade toxikologiska
laboratorium. Detta förenklar sannolikt start av kliniska studier i
Europa, samt att det sannolikt gör projektet ännu mer intressant för
framtida licenstagare.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2017.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/respiratorius-presenterar-prel...
http://mb.cision.com/Main/10477/2384294/747326.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.