Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2016: Liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia tammi-maaliskuussa 2016

Restamax Oyj
OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2016 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2016
Liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia tammi-maaliskuussa 2016
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin tammi-maaliskuun 2016 tulos
Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 27,2 miljoonaa euroa (24,5 miljoonaa euroa), kasvua
11,3 prosenttia. Käyttökate oli 2,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa),
laskua 4,0 prosenttia. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa
euroa), laskua 74,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa (22,4
miljoonaa euroa), kasvua 3,0 prosenttia. Käyttökate oli 2,3 miljoonaa euroa
(2,6 miljoonaa euroa), laskua 9,6 prosenttia. Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa
euroa (0,7 miljoonaa euroa), laskua 96,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa (4,3
miljoonaa euroa), kasvua 51,2 prosenttia. Käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa
(0,4 miljoonaa euroa), kasvua 30,7 prosenttia. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa
euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 35,7 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa 2016 koko Restamax-konsernin liikevaihto kasvoi yli 11
prosenttia, käyttökate laski 4 prosenttia ja liikevoitto laski noin 74
prosenttia. Tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa harvinaisen
kylmät tammipakkaset, jotka vaikuttivat ravintoloiden myynteihin tammikuussa.
Konsernin pohjoisessa sijaitsevien sesonkiravintoloiden tulos puolestaan oli
varsin hyvä. Ravintolaliiketoiminnalle haastava pääsiäisen aika ajoittui
vuoden ensimmäiselle neljännekselle, ja tämä heijastui osaltaan konsernin
liiketoimintaan henkilöstökulujen nousuna ja liikevaihdon laskuna. Konsernin
operatiivinen johto ei reagoinut riittävän nopeasti vuoden vaihteen jälkeen
tapahtuneeseen muutokseen palvelujen kysynnässä. Myös uusien ravintoloiden
avauksilla ja joidenkin vanhojen alasajolla oli vaikutusta tulokseen. Viime
vuoden vertailujakso eli vuoden 2015 ensimmäinen kvartaali oli
tuloksellisesti vahva.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (23.2.2016 alkaen)
:
Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän
hyvällä tasolla tilikaudella 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA |
| |
| Restamax-konserni yhteensä |
| (1000 euroa) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/15 |
| KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni |
| Liikevaihto 27 212 24 450 113 618 |
| Käyttökate 2 778 2 895 16 536 |
| Käyttökate, % 10,2 % 11,8 % 14,6 % |
| Liikevoitto 204 788 7 266 |
| Liikevoitto, % 0,7 % 3,2 % 6,4 % |
| Katsauskauden tulos -74 488 4 809 |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille 142 638 5 050 |
| Määräysvallattomille omistajille -216 -150 -241 |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,01 0,04 0,31 |
| Korolliset nettovelat 28 838 21 405 29 313 |
| Nettovelkaantumisaste, % 72,2 % 53,9 % 73,2 % |
| Omavaraisuusaste, % 45,0 % 50,1 % 44,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,5 % 5,0 % 10,8 % |
| |
|( p.a.) |
| Nettorahoituskulut 209 170 1 195 |
| |
| Ravintolaliiketoiminta |
| (1000 euroa) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/15 |
| Liikevaihto 23 124 22 443 100 315 |
| Käyttökate 2 316 2 562 14 801 |
| Käyttökate, % 10,0 % 11,4 % 14,8 % |
| Liikevoitto 22 654 6 492 |
| Liikevoitto, % 0,1 % 2,9 % 6,5 % |
| |
| KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT |
| Materiaalikate, % 74,0 % 74,1 % 74,3 % |
| Henkilöstökulut, % 30,4 % 29,6 % 28,5 % |
| |
| Henkilöstövuokraustoiminta |
| (1000 euroa) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/15 |
| Liikevaihto 6 527 4 316 24 151 |
| Käyttökate 558 427 2 161 |
| Käyttökate, % 8,5 % 9,9 % 8,9 % |
| Liikevoitto 182 134 775 |
| Liikevoitto, % 2,8 % 3,1 % 3,2 % |
| |
| KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT |
| Henkilöstökulut, % 87,1 % 85,9 % 85,2 % |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN
Vuoden 2016 ensimmäinen kvartaali oli haasteellinen

Koko konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2016 yli 11 prosenttia,
käyttökate laski 4 prosenttia ja liikevoitto laski 74 prosenttia viime vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Viime vuoden vertailujakso eli vuoden 2015
ensimmäinen kvartaali oli hyvä.
Harvinaisen kylmät tammipakkaset vaikuttivat ravintoloidemme myynteihin
tammikuussa. Pohjoisessa sijaitsevien sesonkiravintoloidemme tulos puolestaan
oli varsin hyvä. Pääsiäinen on ravintolaliiketoiminnalle haastavaa aikaa, ja
tänä vuonna se ajoittui vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Tämä heijastui
osaltaan liiketoimintaamme henkilöstökulujen nousuna ja liikevaihdon laskuna.
Operatiivinen johtomme ei myöskään ollut varautunut reagoimaan riittävän
nopeasti vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneeseen muutokseen palvelujemme
kysynnässä. Tämä oli hyvä muistutus alan suhdanneherkkyydestä ja siitä, miten
tilanteet elävät ja voivat muuttua ravintolamarkkinassa varsin nopeasti. Myös
uusien ravintoloiden avaamiset ja muutamien vanhojen alasajo vaikuttivat
tulokseemme.
Niin ravintola- kuin henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu
loppuvuodelle, ja ensimmäinen neljännes on liiketoiminnassamme aina heikoin
jakso.
Katsauskauden aikana avasimme Passion Food&Bar -ravintolan sekä Pizzeria Bella
Roman Jyväskylään, Classic American Diner -ravintolan Kauppakeskus Jumboon
Vantaalle sekä ostimme Helsingissä sijaitsevien Namu ja Showroom
-ravintoloiden liiketoiminnot. Toimintamme laajentaminen Etelä-Suomeen tukee
osaltaan kasvustrategiaamme. Tavoitteenamme on kasvattaa asemaamme
pääkaupunkiseudulla entisestään. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla tehdyt
avaukset ja investoinnit sekä viime vuoden puolella tehty osake-enemmistön
osto Hernesaaren Ranta Oy:stä tukevat vahvasti tätä tavoitettamme.

Alalle elpymistä ja tuhansia uusia työpaikkoja

Talouden ennustetaan kasvavan alkuvuonna 2016 hitaasti. Kuluttajien odotukset
keväästä ovat heikot, ja kuluttajien luottamus ennakoi matkailu- ja
ravintola-alalle vaisua alkuvuotta. Kuluttajien odotukset paremmasta
lopahtivat viime kesään mennessä ja luottamus talouteen tällä hetkellä on
selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Pitkällä aikavälillä näkyvissä on
kuitenkin elpymistä. Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n
ennusteiden mukaan Suomen BKT kasvaa vajaan prosentin vuonna 2016. Vuosina
2017 ja 2018 kasvun ennustetaan vahvistuvan.
Ravintola-alan liikevaihto kasvoi Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n
ennusteiden mukaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä noin neljä
prosenttia. Ravintoloiden ruokamyynti on kasvussa, mutta anniskelumyynti
laskee edelleen. Jopa 64 prosenttia ravintola-alan liikevaihdosta tulee
ruokamyynnistä. MaRa ry:n seurannan mukaan pikaruokaravintoloiden liikevaihto
Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa jopa 7,1 prosenttia.
Matkailu- ja ravintola-alalla odotetaan syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja
vuoteen 2020 mennessä. Uusia ravintoloita avataan etenkin kasvukeskuksiin ja
uusiin kauppakeskuksiin. Pääkaupunkiseudun "nopean syömisen ravintoloiden"
arvioidaan luovan jopa 2000 uutta työpaikkaa vuosien 2015-2016 aikana. Vahvat
kasvunäkymät ovat nimenomaan kasvukeskuksissa, joissa ravintola- ja muiden
elämyspalveluyritysten kysyntä on suurta. Restamaxin vuoden vaihteessa
tapahtunut sijoitus SuperPark-sisäaktiviteettipuistoihin, helmikuinen Classic
American Diner -avaus Vantaan Jumboon sekä katsauskauden jälkeen huhtikuussa
toteutunut Lintsi American Dinerin avaus Linnanmäelle tukevat vahvasti näitä
kasvunäkymiä.

Uudet tavoitteet toimintaa ohjaamassa

Lähdimme vuoteen 2016 uudet, hallituksemme asettamat, pitkän aikavälin
tavoitteet ajureinamme. Tavoitteenamme on laajentaa
ravintolaliiketoimintaamme ulkomaille. Samanaikaisesti jatkamme kannattavaa
kasvuamme myös kotimaassa sekä ravintola- että
henkilöstövuokrausliiketoiminnalla. Liikevaihtotavoitteemme vuoden 2018
loppuun mennessä on 180 miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liikevoiton
arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla.

Ulkomaille laajentuminen luo meille mahdollisuuden viedä olemassa olevia
brändejämme uusille markkina-alueille. Voimme etabloitua ulkomaille
luku...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.