Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Resultat på 1.948 mio. kr. i 1. halvår af 2021

Pressemeddelelse 

Telefon 45 14 14 0023. juli 2021
Resultat på 1.948 mio. kr. i 1. halvår af 2021

Realkredit Danmark har offentliggjort sin delårsrapport for 1. halvår 2021.

Administrerende direktør Carsten Nøddebo udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Den hurtige genopretning af dansk økonomi samt beskæftigelsen betyder, at vi i første halvår 2021 har haft nedskrivninger på et normaliseret niveau. Udlånsaktiviteten har været tilfredsstillende i en usædvanlig periode, hvor der i dele af landet har været kraftige prisstigninger. Selvom der er usikkerhed om udviklingen i den kommende tid, så er det vores forventning, at prisstigningerne på boligmarkedet vil aftage, hvilket kan bidrage til at mindske risikoen for fartblindhed på boligmarkedet.

Vi oplever fortsat meget stor efterspørgsel efter lånetypen FlexLife®, og vi glæder os desuden over den store interesse for grønne realkreditobligationer, der vidner om, at den vigtige bæredygtige agenda ikke har lidt skade under corona-epidemien.”

Rapporten er tilgængelig på rd.dk. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Realkredit Danmark-koncernen opnåede i 1. halvår af 2021 et nettoresultat på 1.948 mio. kr. mod 1.783 mio. kr. i 1. halvår 2020. Resultatet var positivt påvirket af lavere nedskrivninger.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 164 mio. kr. i 1. halvår 2021 mod 470 mio. kr. i 1. halvår 2020. Nedskrivninger på udlån var således i 1. halvår 2021 på et mere normalt niveau.
  • Realkredit Danmark fastholdt i 1. halvår 2021 sit fokus på udlån baseret på grønne obligationer. Kunderne har været meget positive, og det samlede udlån beløber sig nu til 11.5 mia. kr.
  • Kundernes interesse for de nyeste produkter fra Realkredit Danmark, FlexLife® med variabel rente samt FlexLife® med fast rente, er fortsat meget stor. Pr. 30. juni 2021 havde Realkredit Danmark udbetalt FlexLife® lån for 66 mia. kr.
  • Fastforrentede lån er lån med lav risiko og lav margin. Lån med fast rente har genvundet deres position som den foretrukne låntype blandt boligejerne i Danmark. Dette gav, kombineret med at kunderne i stigende grad afdrager på deres lån, et mindre fald i bidragsindtægterne.
  • Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2021 vil være marginalt lavere end resultatet for 2020.

Kontaktperson: Administrerende direktør Carsten Nøddebo, telefon 45 13 20 82.

Vedhæftede filer


Författare GlobeNewswire