Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-16

Resultater for første halvår 2019: Fortsetter å levere på strategiske prioriteringer

(Fornebu, 16. juli 2019) «Den strategiske agendaen vi satte for to år siden
forsetter å gi resultater i andre kvartal. Selv om den organiske
abonnements- og trafikkinntekten gikk ned med 1 prosent, var
EBITDA-marginen på 40 prosent og vi hadde positive  effekter fra våre
moderniseringsprogrammer. Telenors underliggende finansielle resultater var
stabile.

Vi ser at den gode utviklingen fra starten av året forsetter i flere av
våre markeder dette kvartalet. I Norge har snittinntekten per mobilkunde
økt med 2 prosent, og forberedelser for 5G er i full gang gjennom piloter
og nettverksoppgraderinger. Det er god fremdrift i fiberutrullingen og
planene for å erstatte kobberinfrastrukturen. Dette vil muliggjøre raskere
og mer stabile nettverk for våre kunder.  

I Thailand og Myanmar har vi sett inntektsforbedringer i løpet av året.
Investeringene vi har gjort i Thailand det siste året viser nå resultater
og danner et godt grunnlag for videre vekst. Abonnements- og
trafikkinntektveksten i Bangladesh var på 13 prosent. Totalt økte
kundebasen til Telenor med 2,3 millioner i kvartalet. 

Vårt kjøp av en majoritetsandel i finske DNA har nå blitt godkjent av
EU-kommisjonen, og vi forventer at transaksjonen gjennomføres i august.
Etter gjennomføring vil transaksjonen utløse tilbudsplikt for resten av
aksjene i selskapet. I Asia fortsetter samtalene om en potensiell
sammenslåing av Telenors og Axiatas virksomheter, med mål om å ferdigstille
en avtale innen tredje kvartal 2019. 

God operasjonell utvikling og modernisering av våre nettverk vil være fokus
også i andre halvår. Slik skal vi skape gode kundeopplevelser og verdier
for våre aksjonærer,» sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor ASA.

Nøkkeltall for andre kvartal 2019

NOK (i millioner) 2. kv2019 2. kv 2018 1. halvår2019 1. halvår 2018
Helår 2018
1. halvår  2019
IFRS16
Driftsinntekter 28 027 27 503 55 737 54 653 110 362 55 607
Organisk inntektsvekst (%) 0,6 -1,0 0,5 -1,2 -0,6  
Abonnements- og trafikkinntekter 21 526 21 337 42 969 42 353 84 825
42 969
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -0,7 0,4 -0,4 0,7
0,2  
EBITDA før andre inntekter og kostnader 11 087 11 337 22 262 22 677
45 451 24 736
Organisk EBITDA-vekst (%) -3,8 0,5 -3,7 5,0 3,2  
EBITDA før andre inntekter og kostnader (%) 39,6 41,2 39,9 41,5 41,2
44,5
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 3 095 2 645 6
977 7 637 14 731 6 705
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 4 102 3 420 8 145 6 489
16 776  
Totale investeringer 4 109 3 666 8 151 8 352 31 245  
Fri kontantstrøm (891) 3 012 1 562 5 587 31 989  
Mobilabonnenter ? endring i kvartalet /totalt (millioner) 2,3 2,1 178
172 174  

Sammendrag av andre kvartal 20191

* Totale rapporterte driftsinntekter var 28 milliarder kroner, en
økning på 2 prosent. Abonnements- og trafikkinntektene gikk ned 1
prosent på organisk basis.
* Bruttofortjenesten ble etter valutajusteringer redusert med 0,2
milliarder, mens rapportert bruttofortjeneste økte med 0,1
milliarder.
* Valutajusterte driftskostnader sank med 0,1 milliarder eller 1
prosent (justert for en avsetning i Bangladesh). Rapporterte
driftskostnader økte med 0,3 milliarder eller 3 prosent.
* EBITDA før andre inntekter og kostnader var 11,1 milliarder,
tilsvarende en EBITDA-margin på 40 prosent. Etter justering for
avsetningen i Bangladesh, var organisk EBITDA ned med 1 prosent.
* Nettoresultat til aksjonærer i Telenor ASA var 3,1 milliarder.
* Driftsmessige investeringer ekskl. lisenser og spektrum var 4,1
milliarder, tilsvarende 15 prosent av driftsinntektene.
* Konsernet hadde negativ fri kontantstrøm i kvartalet på 0,9 milliard.
* I andre kvartal betalte vi 6,4 milliarder i utbytte til våre
aksjonærer og gjennomførte tilbakekjøp av aksjer for totalt 0,8
milliarder.

       
Finansielle utsikter for 20192
Som tidligere kommunisert er dtac i Thailand nå inkludert i konsernets
finansielle utsikter for 2019. I tillegg er konsernets utsikter justert for
reviderte utsikter i Malaysia, samt avsetningen i Bangladesh i andre
kvartal. Basert på dette og på resultatene så langt i år forventer vi
abonnements- og trafikkinntekter på nivå med 2018 og lav ensifret reduksjon
i EBITDA. Driftsmessige investeringer ekskl. lisenser og spektrum er
fortsatt forventet å være rundt 16-17 milliarder.   

Fotnoter:
1 Nøkkeltall og sammendrag for andre kvartal 2019, samt utsikter er basert
på nåværende ASA struktur og regnskapsstandarder per 31. desember 2018 med
mindre annet er angitt. Vennligst se «Definisjoner» på side 30 i Q2
rapporten for beskrivelse av alternative resultatmålinger. 
2 De finansielle utsiktene for 2019 er basert på konsernstruktur per 30.
juni 2019 og utelukker M&A kostnader relatert til oppkjøp av DNA og den
planlagte fusjonen med Axiata i Asia.

                                                                      
*****

Pressekontakt
Hanne Knudsen, mobil: 90804015, hanne.knudsen@telenor.com

Investorkontakter
Marianne Moe, mobil: 916 17 631, marianne.moe@telenor.com

Håkon Hatlevik, mobil: 901 46 070, hakon.hatlevik@telenor.com

Fremleggelse av resultater:

* Presentasjon for presse og analytikere ? webcast og telefon, 16. juni
kl. 9.00
* Pressemøte på Telenor Expo, Fornebu, 16. juni kl. 11.00

Presentasjon for presse og analytikere ? kun på webcast og
telefonkonferanse
Telenor vil presentere resultater for andre kvartal tirsdag 16. juli kl
09.00. Presentasjonen vil kun bli overført direkte på nett

dette kvartalet. Konsernsjef Sigve Brekke og finansdirektør Jørgen C.
Arentz Rostrup vil presentere kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli
holdt på engelsk.

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon. For å delta
på telefonkonferansen ringer du inn på 2100 2610, med deltakerkode 5507845.

Materiale 
Kvartalsrapporten og -presentasjonen vil være tilgjengelig her:
https://www.telenor.com/investors/reports/2019/telenor-groups-results-fo...

Pressemøte på Telenor Fornebu kl. 11:00
Konsernsjef Sigve Brekke, finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, og
Telenor Norge sjef Petter-Børre Furberg inviterer norske journalister til
Telenor Fornebu for et pressemøte kl. 11:00. Det vil bli en presentasjon,
samt tid for spørsmål. Møtet blir avholdt i Norway Lounge, Telenor Expo
Visitor Centre, Telenor Fornebu.  
For spørsmål om pressemøtet, kontakt Hanne Knudsen, mobil: 90804015,
hanne.knudsen@telenor.com

 

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.