Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-27

Resultatras för Oscar Properties

wysiwyg_image

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på -84,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (344). Resultatet per aktie uppgick till -3:23 kronor (11:90).

Nettoomsättningen uppgick till 400 miljoner kronor (748). Rörelseresultatet blev -56,3 miljoner kronor (427).

"Under perioden har vi utvärderat kostnadsprognoserna för samtliga pågående projekt. För fyra av dem har detta inneburit en justering uppåt, vilket påverkat resultatet negativt med cirka 48 miljoner kronor, medan övriga projekt bidrar med en vinst om cirka 37 miljoner kronor", skriver vd:n Oscar Engelbert i rapporten.

Han lägger till att det dessutom tillkommer 19 miljoner kronor i kostnader för avslutade projekt.

Oscar Properties sålde 12 bostäder under det första kvartalet (102) och bolaget hade vid utgången av mars 1.114 bostäder i pågående produktion. Vid slutet av mars var 89 procent av den pågående produktionen sålt.

"Antalet sålda bostäder under perioden är väsentligt lägre än motsvarande kvartal 2017, men måste ses i ljuset av att vi för närvarande har mycket få bostäder till försäljning. 93 procent av de bostäder vi färdigställer i år är sålda på bindande kontrakt, och i hela produktionen har vi en försäljningsgrad på 89 procent", påpekar vd:n.

Efter det första kvartalets slut har vidare bolaget sålt sin dyraste lägenhet hittills i form av ett penthouse i ett av de Norra Tornen för 66 miljoner kronor, påminner Oscar Engelbert.

Oscar Properties hade 405 miljoner kronor i likvida medel i slutet av mars. Under innevarande år ska bolaget "hantera fler inflyttningar än någonsin tidigare. Dessa följer plan och ger slutköpeskillingar på 6,6 miljarder kronor".

"På kort sikt är vår viktigaste uppgift att se till att dessa inflyttningar blir bra", framgår i vd-ordet med tillägg att bolagets största utmaning under året blir försäljningen, så att det i nästa steg kan komma i gång med nya byggen.