Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Resurs Holding: Årsstämma den 17 juni 2020

Styrelsen i Resurs Holding har idag beslutat att årsstämman 2020 ska
äga rum den 17 juni 2020. Styrelsen har vidare konstaterat att
bolagets finansiella ställning är stark, men föreslår att beslut om
utdelning skjuts upp och istället behandlas vid extra bolagsstämma
när konsekvenserna av Covid-19 bättre kan överblickas. Resurs
Holdings utdelningspolicy ligger fast.

Den 25 mars 2020 meddelade Resurs Holding att styrelsen, med anledning
av det läge som Coronavirusets spridning orsakat och som en följd av
Finansinspektionens tillkännagivande den 24 mars 2020 om att banker
förväntas avstå med vinstutdelningar till dess rådande situation har
klarnat, att ytterligare överväga frågan om utdelning samt skjuta upp
årsstämman 2020 till ett senare datum.

Resurskoncernen har en stark finansiell ställning och kapitalposition,
men med beaktande av det nuvarande läget till följd av Covid-19 och
Finansinspektionens uppmaning, föreslår styrelsen att beslut om
utdelning ej ska fattas vid årsstämman 2020. Istället avser
styrelsen, när effekterna bättre kan överblickas, och om sådana
förutsättningar föreligger, under hösten 2020 kalla till extra
bolagsstämma för att aktieägarna ska kunna ta ställning till frågan
om utdelning på nytt.

Styrelsen har även beslutat att årsstämman kommer att äga rum den 17
juni 2020. I syfte att begränsa risken för smittspridning vid
årsstämman kommer Resurs Holding att vidta ett flertal åtgärder
inklusive ge aktieägarna möjligheten att poströsta. Kallelse till
årsstämman kommer att ske i vederbörlig ordning.

Mer information:
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se, +46 70 781 65 58

Martin Bengtsson, styrelsens ordförande (e-post och tel via
IR-Officer)

Denna information är sådan information som Resurs Holding är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 april 2020 kl. 18:30 CET.

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade
försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat
sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och
lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs
byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs
Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av
Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige,
Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019
uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3
miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/resurs-holding/r/arsstamma-den-17-juni-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/9628/3098008/1236930.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.