Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Resurs Holding: Delårsrapport Resurs Holding januari-september 2017

1 juli-30 september 2017*

· Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 23 218 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 7% till 769 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 21% till 364 MSEK
· Resultat per aktie ökade med 25% till 1,40 SEK
· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 39,0%
(44,6%)

· Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)
1 januari-30 september 2017*

· Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 23 218 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 9% till 2 283 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 19% till 1 026 MSEK
· Resultat per aktie ökade med 20% till 3,95 SEK
· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 41,3%
(45,1%)

· Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)
VD kommenterar

Ännu ett rekordkvartal - ett bevis på styrkan i Resurs affärsmodell

Denna rapport för det tredje kvartalet 2017 är den sjunde
delårsrapporten som Resurs Holding lämnar sedan koncernen
börsnoterades den 29 april 2016. I samtliga rapporter som börsbolag
har vi radat upp nya rekordsiffror, såväl i volym som resultat. För
oss inom Resurs är detta inte någon överraskning, utan det har vi
gjort i 40 år - kontinuerlig lönsam tillväxt år efter år.

Det tredje kvartalet för 2017 visar upp rekordsiffror som att
låneboken nu är

23,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt med 13 procent,
samt att vi levererar ett resultat efter skatt på 280 miljoner
kronor. Utlåningstillväxten fortsätter vara stark i båda våra
banksegment samt på alla våra marknader. Samtidigt har vi god
kontroll på kreditförlusterna som fortsatt ligger på en stabilt låg
nivå. Sedan tidigt 90-tal har vi legat i spannet 2-3 procent och är
nu nere på historiskt låga 1,8 procent.

Det är inspirerande att leda ett så starkt och stabilt företag som
Resurs. Vi har under decennier byggt och utvecklat vår affär till där
den är idag - och vi fortsätter att vidareutveckla den varje dag. Vi
växer snabbare än marknaden, och vi tar marknadsandelar vilket
innebär att vår affärsmodell når allt bredare ut i den nordiska
detaljhandeln, både i den fysiska handeln och online.

Fortsatt hög digitaliseringstakt

Vi har fortsatt hög digitaliseringstakt inom olika delar av
verksamheten. Under det tredje kvartalet lanserades vår mobila
plånbok Loyo Pay i Finland och vi har redan sett goda resultat.

Inom kundservice tar vi nu nästa steg i digitaliseringsarbetet. Vi var
bland de första att använda digital identifikation genom Mobilt
Bank-ID för de kunder som ringer till oss. Vi har även lanserat ett
nytt system som på ett mer träffsäkert sätt vägleder vår personal
tilll korsförsäljning på inkommande samtal. Det är enklare att sälja
till kunder som redan känner till oss och våra produkter, det ger
högre träffsäkerhet och lägre anskaffningskostnad.

Under senare delen av kvartalet har vi även satt roboticslösningar i
produktion inom vår kundadministration på ett antal tidigare manuella
processer. Här ser vi stor potential att fortsätta automatisera
processer, vilket ökar vår skalbarhet. Det vill säga att vi kommer
kunna addera större affärsvolym utan att öka våra kostnader.

Flera nya retail-finance partners under kvartalet

Under kvartalet har vi inlett ett flertal samarbeten med nya
intressanta retail finance-partners. Ett exempel är att vi lanserat
'yearly upgrade programs' tillsammans med flera Apple Premium
Resellers. Detta innebär att kunden mot en månadskostnad kan byta in
sina Apple-produkter årsvis mot nyare modeller.

Vi har även skrivit avtal med Lufthansas Miles & More, Europas ledande
lojalitetsprogram för flygbolag. Tillsammans lanserar vi
Mastercard-kreditkort i Sverige, vilket möjliggör för kunder att
samla poäng och utnyttja attraktiva förmåner hos Miles & More. Precis
som under första halvåret har vi även inlett samarbeten med ett antal

e-handelspartners, till exempel den norska resebyrån Fly Smarter.
Vi fortsätter ta marknadsandelar, breddar marknaden och skapar nya
tillväxtmöjligheter genom innovativa lösningar. Det har vi gjort i
över 40 år - och det tänker vi även att fortsätta göra framöver.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade
försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat
sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och
lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs
byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs
Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av
Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige,
Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q3 2017 uppgick antalet
anställda till 752 personer och låneboken till 23,2 miljarder SEK.
Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt
IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa
nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot
information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under
Finansiella rapporter. Belopp inom parentes refererar till 30
september 2016 gällande finansiell ställning och samma period
föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
oktober 2017 kl 7.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/delarsrapport-resurs-holding-...
http://mb.cision.com/Main/9628/2378977/744044.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.