Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Resurs Holding: Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2019

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman
beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och
valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson,
Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders
Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand Marita Odélius Engström och
Mikael Wintzell, samt nyval av Johanna Berlinde. Jan Samuelson
omvaldes till ordförande för styrelsen. Ernst & Young AB omvaldes
till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst
& Young AB har informerat att de kommer att utse Niklas Paulsson som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 och beslutade att en
kontantutdelning om 1,95 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för
räkenskapsåret 2018, med måndagen 29 april 2019 som avstämningsdag.
Utbetalning till aktieägarna beräknas ske fredagen 3 maj 2019. Vid
stämman upplystes om att styrelsen har för avsikt att upprätthålla
tidigare ordning med halvårsvisa utdelningar enligt dels beslut vid
årsstämman, dels beslut vid extra bolagsstämma under hösten.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn
samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag vad gäller
bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa
årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier, enligt styrelsens
förslag avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie
2016/2019 samt slutligen enligt styrelsens förslag om riktad emission
av teckningsoptioner av serie 2019/2022 samt överlåtelse av sådana
teckningsoptioner.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Jan Samuelson, Christian Frick och Martin Bengtsson
till ledamöter i Audit Committee med Jan Samuelson som utskottets
ordförande. Till Corporate Governance Committee valdes Lars
Nordstrand, Mariana Burenstam Linder och Marita Odélius Engström med
Lars Nordstrand som utskottets ordförande och slutligen valdes Jan
Samuelson, Fredrik Carlsson och Christian Frick till Remuneration
Committee, med Jan Samuelson som utskottets ordförande.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell , IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46
736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter.
Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande
partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och
e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9
miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj
och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har
verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det
första kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 732 personer och
låneboken till 29,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/resurs-holding/r/kommunike-fran-resurs-holdin...
https://mb.cision.com/Main/9628/2795589/1031015.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.