Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Resurs Holding: Resurs Holding-bokslutskommuniké jan-dec 2015

1 oktober-31 december 2015

? R?relsens int?kter ?kade med 18 % till 678 MSEK.
? R?relseresultatet ?kade med 11 % till 208 MSEK.
? Resultatet belastades av kostnader p? 50 MSEK relaterade till
f?rv?rvet av yA Bank och f?rberedelser f?r en eventuell b?rsnotering.

? R?relseresultat justerat f?r eng?ngsposter ?kade med 37 % och
uppgick till 258 MSEK.

? Resultat per aktie f?re och efter utsp?dning minskade med 4 % och
uppgick till 0,70 SEK.

1 januari-31 december 2015

? R?relsens int?kter ?kade med 21 % till 2 371 MSEK.
? R?relseresultatet ?kade med 36 % till 838 MSEK.
? Resultatet belastades av kostnader p? 105 MSEK relaterade till
f?rv?rvet av yA Bank och f?rberedelser f?r en eventuell b?rsnotering.

? R?relseresultat justerat f?r eng?ngsposter ?kade med 53 % och
uppgick till 943 MSEK.

? Utl?ning till allm?nheten ?kade med 31 % till 18 198 MSEK.
? K?rnprim?rkapitalrelationen uppgick till 13,1 % (13,4).
? Total kapitalrelation uppgick till 14,2 procent (14,7).
? Resultat per aktie f?re och efter utsp?dning ?kade med 32 % och
uppgick till 3,16 SEK.

? K/I f?re kreditf?rluster (exkl. Insurance) uppgick till 48,1 %
(51,5).

? Avkastning p? eget kapital, ex. immateriella tillg?ngar, (RoTE)
uppgick till 21,4 % (20,4).

VD KOMMENTERAR:

?nnu ett starkt ?r i Resurs fina historia

2015 var ett starkt ?r f?r Resurs med accelererade int?kter och
r?relseresultat. Under det fj?rde kvartalet konsoliderade vi
f?rv?rvet av norska yA Bank, vilket ytterligare st?rker v?r nordiska
position. Vi tecknade ocks? flera nya avtal med partners inom retail
finance samt erh?ll Privata Aff?rers pris "?rets Bankapp" f?r v?r
mobiltj?nst Loyo. Som ett led i ?garnas ?verv?ganden av olika
strategiska alternativ, bland annat en b?rsintroduktion, satte vi nya
tydliga finansiella m?l f?r koncernen. Trots att kvartalet belastades
av eng?ngskostnader kopplade till f?rv?rv och f?r-beredelser f?r en
eventuell b?rsnotering visar Resurs ett starkt ?kande resultat
j?mf?rt med f?reg?ende ?r.

Resurs kan l?gga ytterligare ett framg?ngsrikt ?r bakom sig. V?ra tre
aff?rssegment Payment Solutions, Consumer Loans och Insurance har
under 2015 alla tre levererat b?ttre resultat ?n ?ret innan.

Inte minst v?r grundaff?r inom retail finance, med l?nga relationer
med detaljhandeln, har utvecklats v?l. Vi har ocks? vunnit ett stort
antal nya partners. V?rt aktiva arbete med att utbilda befintliga
partners och dess personal samt att st?tta dem i utvecklingen av
deras aff?r med till exempel lojalitetskoncept, har lett till att de
?kar sin f?rs?ljning och vi v?r.

?ven v?r verksamhet inom konsumentl?n har vuxit avsev?rt under ?ret,
medan v?r kreditkortsverksamhet inte utvecklats riktigt s? starkt som
vi hoppats. Inom kortverk-samheten har vi lanserat intressanta
produktnyheter, vilka vi r?knar med ska ge effekt under 2016.
Insurance har utvecklats v?l under ?ret med flera nya partners.

E-handeln har haft en stark utveckling under ?ret, s?rskilt
framg?ngsrika har vi varit inom resebranschen d?r b?de nya och
befintliga partners har valt att samarbeta med oss f?r v?r webhandel.
Men, starkast f?rs?ljningsutveckling ser vi bland omnikanals-partners
som anv?nder v?ra tj?nster b?de i den fysiska butiken och p? n?tet.

Vi har lanserat en app som heter Loyo d?r konsumenter kan samla sina
lojalitetskort fr?n olika butikskedjor. Loyo utg?r ytterligare ett
s?tt f?r oss att hj?lpa v?ra partners att skapa lojalitet hos deras
kunder och ?ka antalet ?terbes?k av desamma. F?r konsumenter betyder
det att de inte m?ste g? omkring med alla kort i pl?nboken, vilket
ocks? var ett sk?l till att vi f?r Loyo i december fick priset "?rets
Bankapp" av tidningen Privata Aff?rer.

Tittar vi p? utvecklingen i v?ra olika l?nder s? g?r framf?rallt
Sverige och Norge starkt, medan konjunkturen och d?rmed konsumtionen
?r svagare i Danmark och Finland. Integrationen av tidigare
f?rv?rvade bolag, Dan-Aktiv och Finaref, har genomf?rts under ?ret.
Vi har nu v?ra personalstyrkor samlade i nya lokaler i b?de Oslo och
Helsingfors, samt i Dan-Aktivs lokal sedan tidigare, i K?penhamn.

I somras annonserade vi k?pet av yA Bank. Aff?ren slutf?rdes, efter
myndighets-godk?nnanden, i slutet av oktober d? yA Bank ocks?
konsoliderades in i Resurs-koncernen. yA Bank ?r en sp?nnande bank
som fokuserar p? konsumentl?n och har en fantastisk tillv?xt.

F?r mig och koncernledningen har 2015 varit ett h?ndelserikt ?r, d? vi
ocks? tagit de f?rsta stegen mot en m?jlig framtida b?rsnotering. Det
har inneburit m?nga positiva f?r?ndringar f?r oss. Vi har f?tt nya
styrelsemedlemmar, en delvis f?rnyad koncernledning och vi har satt
nya finansiella m?l. Det ?r inspirerande att f? leda denna resa som
nu ?r p? v?g in i en ny, sp?nnande fas.

Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB
F?r mer information kontakta:
Peter Ros?n, CFO, peter.rosen@resurs.se, +46 736 654934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se;
+46707638125

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid F?rs?kring, ?r ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betall?sningar, konsumentl?n och nischade
f?rs?kringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat
samarbeten med fler ?n 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000
butiker. D?rigenom har Resurs byggt en kundbas p? cirka 5 miljoner
privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och
st?r under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har
verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utg?ngen av
2015 uppgick antalet anst?llda till cirka 700 personer och
l?neportf?ljen till ?ver 18 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/resurs-holding-bokslutskommun...
http://mb.cision.com/Main/9628/9916374/478505.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.