Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

Resurs Holding: Resurs Holding delårsrapport januari-september 2016

1 juli-30 september 2016*

· Utlåningen till allmänheten ökade med 43% till 20 593 MSEK.
Jämfört med Q2 2016 var ökningen drygt 5% vilket ger en tillväxt på
årsbasis med cirka 20%

· Rörelsens intäkter ökade med 29% till 717 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 37% till 302 MSEK, och exklusive
engångskostnader med 35% till 337 MSEK

· Resultat per aktie ökade med 29% till 1,12 SEK, och exklusive
engångskostnader med 32% till 1,30 SEK

· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 44,6%
(45,6) och exklusive engångskostnader 39,4% (39,9)

· Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,1).

1 januari-30 september 2016*

· Utlåning till allmänheten ökade med 43% till 20 593 MSEK. Från
årsskiftet var ökningen cirka 13% vilket ger en tillväxt på årsbasis
med cirka 18%

· Rörelsens intäkter ökade med 24% till 2 103 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 37% till 864 MSEK, och exklusive
engångskostnader med 36% till 932 MSEK

· Resultat per aktie ökade med 34 % till 3,30 SEK, och exklusive
engångskostnader med 35% till 3,61 SEK

· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,6% (16,1) och total
kapitalrelation uppgick till 14,6% (17,3)

· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 45,1 %
(47,2), och exklusive engångskostnader 41,6% (43,8)

· Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,4)
· Avkastning på eget kapital, exklusive immateriella tillgångar,
(RoTE) uppgick till 24,5% (23,1),

exklusive engångskostnader 26,6% (24,8).
--------------------

VD KOMMENTERAR:

Vår starka tillväxt fortsätter - partners och innovativa lösningar är
i fokus

Stark tillväxt i både utlåning och resultat

Under tredje kvartalet har den starka utlåningstillväxten fortsatt och
vi har nu passerat 20 miljarder i utlåning. Tillväxten drevs av båda
banksegmenten, Payment Solutions och Consumer Loans, där alla
nordiska länder bidrog till den goda utvecklingen. Detta ger en
annualiserad tillväxt på 20 procent, vilket innebär att vi fortsatt
överträffar vårt finansiella mål på cirka 10 procent på medellång
sikt. Dock påverkades utlåningen positivt av valutaeffekter om cirka
2 procent jämfört med andra kvartalet. Även periodens resultat var
starkt och ökade med 36 procent exklusive engångskostnader, främst
drivet av högre affärsvolymer och ett förbättrat räntenetto. Detta
levererades tillsammans med god risk- och kostnadskontroll. Under
perioden fortsatte vi, enligt plan, att växa bättre än den nordiska
marknaden.

Partnerutveckling i fokus

Inom Payment Solutions har vi fortsatt att driva utvecklingsarbete
tillsammans med våra retail finance-partners. En extern studie av
tillväxten inom retail-området i Norden sedan 2011 visar att våra
större retail finance-partners har en betydligt högre tillväxttakt än
övriga marknaden. Detta bekräftar styrkan i vår affärsmodell som
bidrar till att försäljningen hos våra partners växer snabbare än
marknaden i övrigt. Vi har under kvartalet välkomnat flera nya retail
finance-partners och ser fram emot att samarbeta och växa tillsammans
med dem. Consumer Loans visade fortsatt tillväxt med det starkaste
kvartalet hittills med störst ökning i Sverige och Norge. Inom
Insurance pågår det sedan en tid tillbaka arbete med att stänga ner
en olönsam reseförsäkringsverksamhet i Storbritannien, vilket
påverkar premievolymen negativt.

Historisk rapportering

Under 2015 lämnade vi in en anmälan till Finansinspektionen om
historisk felaktig rapportering och under kvartalet fick en
sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Enligt avtal med vår
huvudägare Nordic Capital fick vi samtidigt ett ovillkorat
aktieägartillskott på 15 miljoner kronor. Därmed är ärendet nu
avslutat och redovisas som en engångskostnad i rapporten.

Säljfrämjande lösningar i digital och fysisk miljö

Resurs ska ligga i framkant när det gäller att utveckla säljfrämjande
lösningar som fungerar naturligt i våra retail finance-partners och
konsumenters vardag, i såväl digital som fysisk miljö. Vi inför till
exempel en ny tjänst för våra offlinebutiker, "digital ansökan"
vilket innebär att pappershanteringen för våra butiker helt
försvinner och att kunden signerar via sitt mobila bank-id. Kunden
som laddar ned vår app Loyo, hittar dessutom sekunden senare sitt nya
lojalitetskort där. Självklart innebär detta att kundens kommande
besök i butiken också blir delvis digitalt, då kunden via sin mobil
och med Loyo kan genomföra sitt köp. Implementeringen sker just nu i
Sverige och en nordisk utrullning ska ske under de kommande 12
månaderna.

Det tredje kvartalet påvisar en stark och lönsam tillväxt. Vi kommer
fortsatt ha ett stort fokus på partnersamarbete och utvecklande av
kundanpassade innovativa lösningar.

--------------------

Välkommen - presentation av delårsrapporten

Resurs VD Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén kommer den 8 november
klockan 12.00 att hålla en presentation på IVA Konferenscenter, Grev
Turegatan 16 i Stockholm. En lättare lunch serveras från kl 11:45.
Välkommen att anmäl ditt deltagande i förväg via mail till
hearings@financialhearings.com.

--------------------

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade
försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat
samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000
butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner
privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står
under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av tredje kvartalet
2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och
låneportföljen till cirka 20,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29
april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt
IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa
nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot
information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under
Finansiell information.

Belopp inom parentes refererar till 30 september 2015 gällande
finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om
resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
november 2016 kl 8.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/resurs-holding-delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/9628/2115175/586436.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.