Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-13

Resurs Holding: Resurs Holdings valberedning utsedd

Vid årsstämman den 4 april 2016 beslutades att valberedningen inför
kommande årsstämmor ska bestå av representanter för de fyra
röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens
ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot
som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor,
styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter
samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt
eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman
2017.

Den 31 augusti 2016 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding
Nordic Capital via Cidron Semper LTD, Waldakt AB (fam Bengtsson),
Swedbank Robur och Handelsbanken fonder. Swedbank Robur har avsagt
sig sin plats i valberedningen och därför har Andra AP-fonden såsom
femte största ägare tillfrågats.

Valberedningen i Resurs Holding har nu konstituerats och består av
ordförande Robert Furuhjelm, Nordics Capitals ägarbolag Cidron Semper
LTD, med 34,9% av ägandet i Resurs Holding per den 31 augusti, Martin
Bengtsson, Waldakt AB (28,6%), Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder
(3,8%),Ulrika Danielsson, Andra AP-fonden (3,2%) och Resurs Holdings
styrelseordförande Jan Samuelson. Tillsammans representerar
valberedningens ledamöter av 70,05 procent av rösterna i bolaget.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag
med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari
2017. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida. Resurs Holdings årsstämma
2017 kommer att äga rum i Helsingborg den 28 april 2017.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till
valberedningen via e-post till henrik.winberg@resurs.se eller:

Resurs Holding AB, Attention: Chief Governance Officer Henrik Winberg,
Box 22 209, 250 24 Helsingborg, 042-38 20 00

För ytterligare information, kontakta;
Henrik Winberg, Chief Governance Officer, henrik.winberg@resurs.se,
+46736612194

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se;
+46707638125

Om Resurs Holding

Resurskoncernen, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid
Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder
betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter.
Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200
butikskedjor om sammanlagt 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt
en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har
sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av
Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige,
Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2015 uppgick antalet
anställda till cirka 700 personer och låneportföljen till 18
miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/resurs-holdings-valberedning-...
http://mb.cision.com/Main/9628/2099840/574103.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.