Du är här

2017-09-15

Resurs Holding: Resurs Holdings valberedning utsedd

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att valberedningen inför
kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra
röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens
ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot
som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor,
styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter
samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt
eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman
2018.

Den 31 augusti 2017 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding
Waldakt AB (familjen Bengtsson) med 28,6% av aktier och röster,
Nordic Capital via Cidron Semper Ltd (26,2 %), Swedbank Robur Fonder
(9,3 %) och Andra AP-Fonden (3,2 %). Swedbank Robur har avsagt sig
sin plats i valberedningen och därför har Handelsbanken Fonder AB
(1,8 %) såsom femte största ägare tillfrågats.

Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av Martin Bengtsson såsom
ordförande, Waldakt AB; Robert Furuhjelm, Cidron Semper Ltd; Ulrika
Danielsson, Andra AP-fonden; Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder
AB och Jan Samuelson, Resurs Holdings styrelseordförande. Aktieägarna
som har utsett ledamöterna till valberedningen har totalt 59,8 % av
aktierna och rösterna i bolaget.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag
med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari
2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till
valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post
till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24
Helsingborg.

Resurs Holdings årsstämma 2018 kommer att äga rum i Helsingborg den 27
april 2018.

Mer information:

Henrik Winberg, CGO, henrik.winberg@resurs.se +46 736 61 21 94
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade
försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat
sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och
lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs
byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs
Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av
Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige,
Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet
anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK.
Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/resurs-holdings-valberedning-...
http://mb.cision.com/Main/9628/2347011/722811.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.