Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Rethinking Care: Rethinking Care Sweden AB förvärvar Niana AB och genomför riktad nyemission

Rethinking Care Sweden AB ("Rethinking Care") har den 31 augusti 2017
förvärvat 100 % av aktierna i Niana AB ("Niana"), ett hälsoföretag i
Kista, från De La Salle Holding AB. Förvärvet ger Rethinking Cares
dotterbolag på företagshälsoområdet tillgång till en kundbas, ett
stort nätverk av underleverantörer samt erfarenhet och kunskap om att
driva verksamhet på distans över hela landet.

Nianas verksamhet startades 1994 av Nils Jurquet de la Salle. Niana är
idag ett väletablerat företag som levererar hälsofrämjande insatser
över hela landet. Huvudinriktningen för bolaget är friskvård på
jobbet och 90 % av all verksamhet sker ute hos kunderna i deras egna
lokaler. Företaget har en stabil kundbas med flera prestigetunga namn
på listan. Niana har sitt kontor centralt i Kista. Företaget har
endast tre fasta medarbetare och verksamheten drivs efter en "lean
concept"-princip med underleverantörer. Årsomsättningen har legat
stabilt kring 10 MSEK i många år och oftast med årsresultat
överstigande 1 MSEK. Årets resultat beräknas bli mellan 1 - 1,2 MSEK.

Niana säljs eftersom ägaren ser behov av utveckling med ökad
digitalisering och önskar arbeta vidare i en lite större
organisation. Rethinking Care förvärvar bolaget genom en kombination
av likvida medel och en riktad nyemission till säljaren. Förvärvet
tillför omsättning, resultat, kundbas och tillgång på
leveransresurser.

Finansering av förvärvet
Rethinking Care förvärvar Niana till ett överenskommet företagsvärde
om cirka 5-6 MSEK. Förvärvet genomförs dels genom likvida medel om
cirka 0,8 MSEK och dels genom en riktad nyemission till De La Salle
Holding AB om cirka 1,7 MSEK. Betalning av förvärvet har skett i
samband med avtalsskrivning och Rethinking Care har därmed fått
omedelbart tillträde till aktierna i Niana. Den riktade nyemissionen
har beslutats om av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma
den 31 maj 2017. Teckningskursen för den riktade nyemission baseras
på en omsättningsviktad genomsnittlig kurs under en period om 10
handelsdagar innan beslut om riktad emission. Antalet aktier som
nyemitteras är beroende på beslutad teckningskurs. Rethinking Care
kan komma att utge en tilläggsköpeskilling beroende på det framtida
rörelseresultat. Storleken på den eventuella tilläggsköpeskillingen
står i relation till resultatutvecklingen i det förvärvade bolaget.

Nils Jurquet de la Salle, VD och nuvarande ägare Niana AB,
kommenterar:

"Niana har under en längre tid haft ambitionen att tillhöra ett större
företag som Rethinking Care med Curando. Niana och Curando kommer att
komplettera varandra och kunna erbjuda kunderna de bästa
hälsofrämjande- och rehabiliterande insatserna på marknaden inom
friskvård, både fysiskt och digitalt. Jag är övertygad om att den
stora efterfrågan på friskvård kommer att kräva fysisk tillgång i
kombination med IT-lösningar i framtiden."

Mattias Johansson, VD Curando Företag, kommenterar:
"Niana är kända för god kvalitet och pålitliga leveranser i marknaden.
Bolaget tillför både kunder och ett stort kontaktnät med
underleverantörer över hela landet. Niana AB kompletterar Curando
Företag på ett utomordentligt vis. Därtill kan vår IT-verksamhet,
Agilit Svenska AB, bidra med de digitala verktyg Niana saknar. En
perfekt match."

Se även www.niana.se och www.curando.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2017 kl. 13.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett
helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och
"Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso-
och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är
enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av
IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på
www.rethinkingcare.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rethinking-care/r/rethinking-care-sweden-ab-fo...
http://mb.cision.com/Main/14897/2336988/716344.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.