Du är här

2017-08-31

Rethinking Care: Rethinking Care Sweden AB publicerar halvårsrapport

Rethinking Care Sweden AB:s ("Rethinking Care") offentliggör härmed
halvårsrapport för perioden från januari till juni 2017. Nedan
presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns
tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och
som bifogad fil.

Första halvåret 1 januari - 30 juni 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till: 1 647 KSEK
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9 628
KSEK.

· Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,92 SEK
Andra kvartalet 1 april 2017 - 30 juni 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till: 1 116 KSEK
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 742
KSEK.

· Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,55 SEK
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till cirka 78 %
Resultat Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
per aktie: Genomsnittligt antal aktier i Rethinking Care Sweden AB
under

perioden 2017-04-01 - 2017-06-30 uppgick till 10 457 978 aktier.
Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i Rethinking Care
Sweden AB till 10 457 978 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
(balansomslutning).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2017

· Säkravård Norden AB ingår avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och
MAIDEN General Försäkrings AB om leverans av skaderegleringstjänster
för den svenska marknaden.

· Rethinking Care följer sin expansionsplan och startar ett helägt
norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden
från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda
bolaget.

· Rethinking Care samlar tre av sina dotterbolag under det nya
varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive
leveransorganisation.

· Rethinking Care publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Årsredovisningen finns att tillgå på bolagets hemsida
(www.rethinkingcare.se).

· Friskare på jobbet Norden AB tecknar avtal med Global
Fastighetsservice AB, Jeeves Information Systems AB och Hubbr AB
avseende leverans av digitala lösningar för företagshälsa och
intentionsavtal med Tydliga AB avseende försäljning av företagshälsa.
Tillsammans med Tydligas 180 försäkringsförmedlare stärker Friskare
på jobbet Norden AB sin säljstyrka och marknadsföring av nya digitala
företagshälsotjänster.

· Agilit Svenska AB får i uppdrag av en av Sveriges största
leverantörer av medicinsk service att utveckla webbaserade lösningar
som gör det möjligt för patienterna att själva både boka samt av- och
omboka sina undersökningar.

· Rethinking Care håller årsstämma. Kommuniké finns att tillgå på
bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se).

· Friskare på jobbet Norden AB tecknar ett avtal med Sogeti Sverige
AB avseende leverans av företagshälsa till Sogeti Sverige AB:s
organisation i Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Rethinking Cares dotterbolag Läkartid nu Nordic AB med bifirma
Curando Privat tecknar ett samarbetsavtal med ett avtal om samarbete
med medieföretaget Bonnier Publications AB och deras tidning och
webbplats Vi i Villa.

· Rethinking Care förvärvar den 31 augusti 2017 Niana AB i
Stockholm, ett väletablerat företag som har levererar hälsofrämjande
insatser över hela landet. Affären tillför cirka 10 MSEK i årlig
omsättning och beräknas få 1,2 MSEK i EBITA i 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 15.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett
helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och
"Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso-
och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är
enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av
IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på
www.rethinkingcare.se och www.curando.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rethinking-care/r/rethinking-care-sweden-ab-pu...
http://mb.cision.com/Main/14897/2336991/716323.pdf
http://mb.cision.com/Public/14897/2336991/ad5315c5cbe55888.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.