Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Rettelse: SELSKABSMEDDELELSE nr. 1- 21-10-2020

Dataproces Group A/S søger om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Nibe, 21. oktober 2020

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Dataproces Group A/S ("Dataproces Group" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Dataproces Group, der har specialiseret sig i salg af SaaS produkter (administrative robotter) samt dataanalyser til landets kommuner, offentliggør i dag virksomhedsbeskrivelse med detaljer om udbuddet af nye aktier og planerne for Selskabets aktiers efterfølgende optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

        

Highlights:

 • Efter gennemførelsen af udbuddet vil Dataproces Groups samlede markedsværdi – afhængig af antallet af tegnede aktier - være på mellem DKK 148,0 mio. og DKK 152 mio.
 • Gennemførelsen af udbuddet vil tilføre Dataproces Group et bruttoprovenu på DKK 23 - 27 mio.
 • 59 investorer har forhåndstegnet aktier for et samlet tegningsbeløb på i alt DKK 10,9 mio.
 • Der udbydes nye aktier samt mulighed for at sælge yderligere 1.600.000 eksisterende aktier til en værdi af DKK 8 mio.
 • Tegningskursen er DKK 5,00 pr. aktie med en nominel værdi på DKK 0,02.
 • Tegningsperioden løber fra fredag d. 23. oktober 2020 til torsdag d. 5. november 2020.
 • Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske d. 6. november 2020, og første handelsdag forventes at blive d. 13. november 2020.

        

Dataproces Group producerer SaaS- og data-løsninger til landets kommuner. Dataproces går nu på børsen - og som privatinvestor er du inviteret med på den kommende vækstrejse.

Dataproces har siden 2011 opbygget en kundebase på 76 ud af 98 danske kommuner. Selskabet har de sidste syv år udviklet software-løsninger, build-on applikationer og moduler – og flere er i pipelinen. Med indgående specialistviden kombineres økonomi og jura med moderne programmering til Gov-tech og Legal-tech. Det gør, at Dataproces kan tilbyde unikke IT-løsninger på komplekse og administrative udfordringer med meget store mængder data.

Nu skal succesen fortsættes, og derfor er det hensigten, at Dataproces’ aktier skal optages til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Hermed kan alle danske private investorer med få klik komme med på Selskabets vækstrejse, der bygger på tre fokusområder: Udvikling, salg og ekspansion. 

Som aktionær i Dataproces står man med en sund investeringscase, der understøttes af den generelle markedsudvikling og digitaliseringsbølge. Med ny kapital ønsker Dataproces samtidig at styrke salgsteamet og fokus på software-produkter (SaaS), så toplinjen øges markant. Slutteligt ønsker Selskabet at anvende en del af den hentede kapital til at bane vej ind til nye markeder.

Med udgangspunkt i den nyeste teknologi, viden og datasikkerhed vil Dataproces derfor hjælpe kunder med at øge deres effektivitet og performance, så vi sammen kan skabe værdi med data og styrke den digitale infrastruktur.

 

Kjartan Jensen, CEO i Dataproces, udtaler:

”Siden vores beslutning om at søge en børsnotering har vi fået meget positiv respons både fra kunder, potentielle investorer og fra hele teamet i Dataproces, der har arbejdet hårdt for, at vi kunne komme hertil. Jeg er især glad for den opbakning, som vi har fået fra 59 investorer, der har givet forhåndstilsagn om køb af aktier.

Vi er lykkedes med at etablere Dataproces som en stærk spiller på det kommunale marked. Nu skal vi videre i vækst og med en børsnotering får vi muligheden for at udvikle Selskabet yderligere til gavn for både brugere, vores nuværende og kommende kunder, teamet samt for aktionærerne.”

 

Hans Christian Maarup, Bestyrelsesformand, udtaler:

”Den planlagte børsnotering er et vigtigt næste skridt i Dataproces’ udvikling. Med børsnoteringen får Selskabet et stærkere fundament til fortsat udvikling af SaaS-løsninger til det offentlige samt et stærkere og mere professionelt salgs- og support set-up.  Det styrker vores muligheder for at vokse som leverandører af SaaS-løsninger til det offentlige marked, som er et marked, der forventes at vokse markant de kommende år.”

 

Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder
Virksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på Dataproces’ hjemmeside www.dataproces.dk/investor.

Der er mulighed for at møde Dataproces’ ledelse på 8 virtuelle investormøder i perioden fra d. 23. oktober til d. 4. november 2020.

Tilmelding til investormøder sker på www.dataproces.dk/investor

Investormøderne afholdes i samarbejde med:

 • Dansk Aktionærforening, en interesseorganisation for aktionærer og investorer, v/Mikael Bak.
 • Ophelia Invest, et online investerings-community for kvinder, v/Sara Møss.
 • Proinvestor v/Helge Larsen.
 • dk, en digital bank for online investering.
 • Keystones v/Kenneth Larsen og Jan Rosenbom.
 • Mette Walsted Vestergaard.
 • dk, online investor platform, v/Steen Møller Jensen.

 

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

 • Udbudsperiode: 23. oktober 2020 kl. 9.00 – 5. november 2020 kl. 23:59.
 • Udbudskurs: DKK 5,00 pr. aktie á nominelt DKK 0,02.
 • Antal aktier inden udbuddet: 25.009.000 aktier á nominelt DKK 0,02.
 • Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 125,045 mio. før gennemførelsen af udbuddet af nye aktier.
 • Nye aktier: Udbuddet omfatter maksimalt 5.400.000 styk nye aktier, hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på DKK 27 mio. Minimumsudbuddet er på 4.600.000 styk nye aktier, hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på DKK 23 mio. Hvis der ikke tegnes 4.600.000 styk nye aktier, svarende til minimumsudbuddet, vil udbuddet ikke blive gennemført, og Selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
 • I tilfælde af overtegning kan eksisterende hovedaktionær Morten Lindblad ApS sælge yderligere eksisterende op til 1.600.000 aktier til værdi af DKK 8 mio. i forbindelse med udbuddet.
 • Bindende forhåndstilsagn: 59 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på DKK 10,9 mio.
 • Lock-up: De to stiftere er underlagt lock-up (salgsbegrænsninger) i forhold til hele deres aktiebeholdning i Dataproces Group i en periode på op til 12 måneder regnet fra og med første handelsdag. De øvrige eksisterende aktionærer er underlagt en lock-up i en periode fra 1-5 måneder.
 • Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut, gennem salgsagenten Nordnet.dk eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Der skal minimum tegnes 760 styk aktier, svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 3.800 pr. tegningsordre.
 • Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske d. 6. november 2020.
 • ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061408317. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK006140408580 d. 16. november 2020, dvs. dagen efter første handelsdag.
 • Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet ”DATA”.
 • Optagelse til handel: De nye og eksisterende aktier er godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at det påtænkte udbud gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og free float efter udbuddets gennemførelse er opfyldt.
 • Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive d. 13. november 2020.
 • Certified Adviser: Norden CEF ApS.
 • Afviklingsagent: SPAR NORD BANK A/S.

 

For yderligere oplysninger:

Dataproces Group:
CEO Kjartan Jensen
Tlf: +45 40 35 73 99
E-mail: k@dataproces.dk

Certified Advisor:
John Norden, Norden CEF ApS
Tlf: +45 20 72 02 00
www.nordencef.dk

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Dataproces Group A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Dataproces Group har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Groth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Dataproces Group vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Kontakter

Om Dataproces Group A/S

Dataproces er en dansk SaaS- og datavirksomhed med speciale i løsninger målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt. Fra robotteknologi og SaaS, over dataanalyser til sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

At skabe værdi med data kræver kompetencer inden for næsten alle facetter af den kommunale organisation og forvaltning – i respekt for de mange regler, krav og hensyn, der omgiver en kommune. Det betyder, at den gode løsning er tværfaglig og findes i samarbejdet mellem det operationelle, økonom...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.