Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

Revenio Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 1.1. - 30.6.2020

Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Vahva vuosineljännes Covid-19-pandemiasta huolimatta

Huhti-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto oli 13,7 (11,8) miljoonaa euroa, raportoitua kasvua 15,6 %
 • Liiketulos oli 3,4 (0,9) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 27,7 %
 • Käyttökate oli 4,1 (1,4) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli vertailukaudella 3,2 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate kasvoi 27,4 %
 • Myyntikate oli 9,8 (7,6) miljoonaa euroa, kasvua 28,6 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,9 (3,2) miljoonaa euroa, laskua 10,7 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu huhti-kesäkuussa oli 15,2 % eli 0,4 %-yksikköä raportoitua kasvua heikompi
 • Tuotekehityshankkeita on jatkettu suunnitelmien mukaisesti koko vuosineljänneksen ajan
 • Revenio perui 2.4.2020 taloudellisen ohjeistuksensa kuluvalle vuodelle koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.  Yhtiö arvioi näkymiään loppuvuodelle 2020 osana puolivuosikatsaustaan tulosohjeistuksen sijaan
 • Jouni Toijala aloitti Revenio-konsernin toimitusjohtajana 18.5.2020
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,097 (0,018) euroa
 • Varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,30 (0,28) euroa

Tammi-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto oli 25,6 (20,3) miljoonaa euroa, raportoitua kasvua 26,4 %
 • Liiketulos oli 5,9 (3,5) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 5,5 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 6,0 %
 • Käyttökate oli 7,2 (4,3) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden käyttökate oli 6,4 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate kasvoi 13,1 %
 • Myyntikate oli 18,3 (13,9) miljoonaa euroa, kasvua 31,4 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,6 (3,8) miljoonaa euroa, laskua 32,4%
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-kesäkuussa oli 25,5 % eli 0,9 %-yksikköä raportoitua kasvua heikompi
 • Covid-19-pandemian vaikutukset alkoivat näkyä vuoden ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. Huhtikuu oli myynnillisesti selvä aallonpohja alkuvuoden aikana, markkinoiden asteittainen elpyminen rajoitustoimenpiteiden purkamisen myötä alkoi jo toukokuun aikana
 • Varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,30 (0,28) euroa Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,172 (0,105) euroa

Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR

4-6/20 4-6/20 Muutos 1-6/2020 1-6/2019 Muutos
20 19 -% -%   
Liikevaihto 13,7 11,8 15,6 25,6 20,3 26,4
Liiketulos, EBIT 3,4 0,9 291,5 5,9 3,5 70,1
Liiketulos-% EBIT 25,2 7,4 17,7 22,9 17,0 5,9

Käyttökate, EBITDA 4,1 1,4 191,3 7,2 4,3 68,3
Käyttökate - %, EBITDA 30,1 11,9 18,2 28,1 21,1 7,0
-%

Sijoitetun pääoman 3,7 1,6 2,1 6,4 6,5 -0,1
tuotto, % (ROI)
Oman pääoman tuotto, % 4,1 1,4 2,7 7,3 7,0 0,3
(ROE)
Laimentamaton 0,097 0,018 0,172 0,105
tulos/osake

30.6.2020 30.6.2019 Muutos,
-%
Omavaraisuusaste, % 57,6 53,4 4,2
Nettovelkaantumisaste, 14,8 18,2 -3,4
%

Näkymät vuodelle 2020

Revenio perui 2.4.2020 vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Covid-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden ja alenevan yleisen talouskehityksen vuoksi olosuhteet markkinoilla ovat muodostuneet erittäin poikkeuksellisiksi, minkä vuoksi taloudellisen kehityksen ennustettavuus on heikentynyt merkittävästi. Koska tilanteen kaikkia vaikutuksia loppuvuodelle on vielä vaikea arvioida, Revenio Group Oyj perui 20.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020. Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko, minkä vuoksi Revenio arvioi, että se ei kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020. Toisella vuosipuoliskolla yhtiö arvioi liiketoimintansa ja toimintaympäristönsä kehittyvän seuraavasti:

 • Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko pandemian mahdollisesta toisesta aallosta johtuen, mutta yhtiö arvioi loppuvuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta

Yhtiön aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 oli:

Revenio-konsernin raportoidun liikevaihdon arvioidaan kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kommentoi vuoden 2020 ensimmäistä puolivuosijaksoa:

"Vuoden ensimmäistä neljännestä sävyttänyt Covid-19-pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen yleinen epävarmuus ja talouden ennustettavuuden merkittävä heikkeneminen alkoivat Revenion liiketoiminnan osalta kirkastua kevään aikana. Vuoden toisesta neljänneksestä muodostui olosuhteisiin nähden vahva erityisesti silmänpaineen mittauslaitteiden ja antureiden kysynnän kasvun myötä. On hyvä huomioida, että CenterVuen luvut on yhdistelty konserniin vasta 1.5.2019 alkaen.

Markkina-alueistamme eräät maat kuten Japani, Iso-Britannia ja Kanada ovat osoittaneet elpymisen merkkejä nopeimmin. Yhdysvalloissa klinikat ovat vähitellen aukeamassa ja olemme jo päässeet sopimaan kuvantamislaitteille ensimmäisiä tuote-esittelyitä. Alueelliset erot Yhdysvalloissa ovat kuitenkin vielä suuria ja markkinaan liittyy merkittäviä epävarmuuksia Covid-19-pandemiasta johtuen, joita seuraamme tarkasti.

Erityisesti silmänpaineen mittauslaitteiden kysyntä lähti kasvuun touko-kesäkuun aikana, samoin kertakäyttöisten, steriilien antureiden kysyntä. Maailman glaukoomayhdistys on suosittanut välttämään perinteistä ilmapuhkuteknologiaa, sillä sen on epäilty aiheuttavan pisarointia, mikä puolestaan mahdollistaa virusten leviämisen. Icare on myös kampanjoinut kevään ajan aktiivisesti silmänpainemittareiden käytön turvallisuuden puolesta "stay protected" -teemalla, mikä on tuottanut erinomaista tulosta.

Erityisesti Yhdysvalloissa kiinnostus Icare HOME -silmänpainemittaria kohtaan on kasvanut voimakkaasti sekä hoitavien lääkäreiden että potilaiden taholta. On näkemyksemme mukaan hyvin mahdollista, että potilaan digitaalinen etäseuranta saa merkittävän sysäyksen eteenpäin, kun terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat suunnittelemaan uusia menetelmiä potilaiden terveydentilan seuraamiseksi potilasta tapaamatta.

Silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynnin kasvun osalta joutunemme vielä odottamaan Covid-19-rajoitustoimien laajamittaisempaa purkamista, sillä ne ovat investointihyödykkeitä ja vaativat henkilökohtaisen tapaamisen sekä myynnin että asennuksen osalta. Useissa maissa klinikat ja sairaalat ovat olleet joko suljettuja tai ulkopuolisilta on ollut niihin pääsy kielletty. Myös jo tilattujen laitteiden toimitukset olivat kevään aikana pitkään pysähdyksissä, mutta mikä tärkeintä, tilauksia ei peruttu ja toimituksia saatiin vähitellen käyntiin katsauskauden lopulla. Näkemyksemme mukaan olemme myös silmänpohjan kuvantamislaitteiden kanssa hyvissä asemissa kilpailijoihin nähden siinä vaiheessa, kun pandemian aiheuttamat rajoitustoimet hellittävät.

Vuoden 2019 lopulla Euroopassa lanseeraamamme DRSplus-silmänpohjan kuvantamislaitteen myynti on käynnistynyt ja lanseeraustoimet Yhdysvalloissa käynnistetään toden teolla heti pandemiatilanteen rauhoituttua siellä. Tuote on saanut erinomaisen vastaanoton ja pandemian vuoksi pysäyksissä olleet toimituksetkin käynnistyivät kesäkuussa.  DRSplus soveltuu erityisen hyvin diabeettisen retinopatian tunnistamiseen. Tuote on Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä ja CE-sertifioitu Euroopassa.

Toimitusketjun osalta tilanne on ollut koko alkuvuoden ajan hyvä, emmekä ole havainneet ongelmia. Tavoitteenamme on edelleen nostaa kaikkien tuotteidemme varastotasoja, jotta toimitukset saadaan täydellä teholla käyntiin sitä mukaa, kun pandemiaan liittyviä rajoituksia puretaan.

Olemme suorittaneet uuden MDSAP-auditointiohjelman (MDSAP, Medical Device Single Audit Program) mukaiset auditoinnit menestyksekkäästi sekä Suomessa että Italiassa ja Icare Finland sai kesäkuussa MDSAP-sertifikaatin. Uusi auditointiohjelma tuo meille jatkossa sekä taloudellisia että ajallisia säästöjä kun voimme kattaa ISO 13485:2016 standardin mukaiset audioinnit (Yhdysvallat, Australia, Japani, Kanada ja Brasilia) kunkin maan vaatimusten mukaisesti yhdellä auditoinnilla. Uuden eurooppalaisen lääkintälaiteasetuksen (MDR, Medical Device Regulation) piti alun perin astua voimaan toukokuussa 2020, mutta Covid-19-pandemian vuoksi takarajaa siirrettiin toukokuulle 2021. Valmistelumme MDR:ään siirtymiseksi etenevät hyvin siirtymäajan puitteissa.

Silmän diagnostiikkaratkaisuiden lisäksi Revenion kehitysportfoliossa on tutkimuksellinen Research- toiminto, jossa on tällä hetkellä kaksi tuoteaihiota. Ventica®- ja Cutica®-järjestelmiin liittyvät kliiniset testit ovat olleet pysäyksissä Covid-19-pandemian vuoksi, mutta klinikoiden vähitellen avautuessa niitä pyritään jatkamaan tulevien kuukausien aikana.

Olemme jatkaneet työntekoa viranomaisohjeet huomioiden koko alkuvuoden niin Suomessa, Italiassa kuin Yhdysvalloissakin. Olemme suosineet etätyöskentelyä työtehtäviemme puitteissa ja käyttäneet tehokkaasti etäkokoustyökaluja. Henkilöstömme on pysynyt terveenä, mistä olen äärimmäisen huojentunut. Emme ole joutuneet turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin jakoko organisaatiomme myynnistä tuotantoon, varastoon, laatuorganisaatioon, tuotekehitykseen ja hallintoon on työskennellyt koko kevään täydellä teholla.

Olen aloittanut Revenio-konsernin toimitusjohtajana poikkeusaikana, jolloin koko organisaatioltamme on vaadittu joustavuutta, luovuutta ja sinnikkyyttä. Olen todella vaikuttunut tuotteistamme sekä ihmistemme osaamisesta, ammattitaidosta ja sitoutumisesta. Minut on otettu erittäin hyvin vastaan ja tunnen jo kuuluvani porukkaan. Tästä iso kiitos edeltäjälleni Timo Hildénille, joka on tukenut minua tehtävieni vastaanottamisessa.

Olemme käynnistäneet strategiamme päivitystyön ja keskitymme siinä erityisesti silmän diagnostiikkaratkaisuihin, sekä rooliimme niiden globaalina edelläkävijänä. Tulemme kertomaan tästä työstä tarkemmin vuoden lopulla.

Toivotan henkilöstöllemme, asiakkaillemme, jakelijoillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä osakkeenomistajillemme terveyttä ja turvallista loppukesää."

Yleislausunto

Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Toijala, tel. 050 484 0085

jouni.toij...

Författare Revenio Group Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.