Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-27

Rezidor Hotel Group: Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 24 april 2015

Årsstämman i Rezidor Hotel Group AB hölls den 24 april 2015 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och
ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.
Den föreslagna vinstutdelningen om 0,03 euro per aktie godkänndes av
årsstämman. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 april 2015 och
utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj
2015. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen

I enlighet med Valberedningens förslag omvalde årsstämman samtliga
styrelseledamöter, d.v.s. Douglas M. Anderson, David P. Berg, Staffan Bohman,
Göte Dahlin, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Charlotte
Strömberg. Trudy Rautio omvaldes även till styrelsens ordförande.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn

Årsstämman fastställde, i enlighet med Valberedningens förslag, att det
sammanlagda styrelsearvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska
förbli oförändrat från föregående år och, beräknat på årsbasis, uppgå till
431 500 euro, varav 46 500 euro utgör arvode för utskottsarbete, fördelat
enligt följande: 80 000 euro till styrelsens ordförande; 65 000 euro till
styrelsens vice ordförande; 40 000 euro till var och en av övriga
styrelseledamöter; 9 000 euro till ordföranden för revisionsutskottet; 6 000
euro till ordföranden för ersättningsutskottet; 6 500 euro till var och en av
övriga ledamöter av revisionsutskottet; samt 4 000 euro till var och en av
övriga ledamöter av ersättningsutskottet. Det beslutades att revisorn ska
erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och långsiktigt ersättningsprogram

I enlighet med styrelsens förslag godkände årsstämman riktlinjerna för
ersättning till Bolagets ledande befattningshavare för 2015. Vidare beslutade
årsstämman, även det i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett
aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2015. I anslutning därtill
beslutade årsstämman om överlåtelse av egna aktier till deltagare i
incitamentsprogrammet samt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse
av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader
hänförliga till programmet.

För mer information vänligen kontakta:

Knut Kleiven, Deputy President&CFO,
Knut.Kleiven@rezidor.com

Pressmeddelande PDF
http://hugin.info/142138/R/1914964/684392.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire

HUG#1914964

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.