Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Rezidor Hotel Group: KVARTALSRAPPORT Januari-september 2017

Tredje kvartalet 2017

* Intäkterna för jämförbara hotell ("L/L") ökade 3,6 % med hjälp av L/L
RevPAR-tillväxt för hotell under hyres- och managementavtal på 4,7 %.
Tillväxten beror både på ökad beläggning och ökade rumspriser.
* Intäkterna minskade med 2,2 MEUR till 249,1 MEUR. Minskningen är
huvudsakligen en följd av lämnande av fyra hotell under hyresavtal förra
året, den tillfälliga stängningen av ett hotell under hyresavtal för
renovering och förstärkningen av Euron, delvis motverkat av positiv
RevPAR-utveckling och återöppnande av ett hotell under hyresavtal efter
renovering.
* EBITDA ökade med 5,4 MEUR till 34,4 MEUR och EBITDA-marginalen ökade med
2,3 pp till 13,8 %. EBITDA påverkas positivt av 4,5 MEUR lägre centrala
kostnader, vilket huvudsakligen är en följd av kostnader av engångskaraktär
föregåede år.
* EBIT ökade med 4,4 MEUR till 20,8 MEUR och EBIT-marginalen ökade med 1,9 pp
till 8,4 %. Ökningen av EBITDA motverkas delvis av högre kostnader för
nedskrivningar av anläggningstillgångar om 0,7 MEUR.
* Periodens resultat minskade med 0,5 MEUR till 14,4 MEUR. Periodens resultat
påverkas negativt av högre skattekostnader på 3,9 MEUR, då skatt föregående
år påverkades positivt av poster av engångskaraktär.
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,08 EUR
(0,09).
* 1 880 (1 879) rum kontrakterades, 1 573 (292) rum togs i drift och 649
(515) rum lämnade verksamheten.

Nio månader
2017

* Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 4,6 % med hjälp av L/L
RevPAR-tillväxt för hotell under hyres- och managementavtal på 4,9 %.
* Intäkterna ökade med 7,6 MEUR till 725,7 MEUR.
* EBITDA ökade med 9,1 MEUR till 65,3 MEUR och EBITDA-marginalen ökade med
1,2 pp till 9,0 %.
* EBIT ökade med 5,6 MEUR till 18,9 MEUR och EBIT-marginalen ökade med 0,7 pp
till 2,6 %.
* Periodens resultat ökade med 0,9 MEUR till 10,4 MEUR.
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,06 EUR (0,06)
respektive EUR 0.06 (0.05).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,0 MEUR (38,5).
* 6 724 (6 411) rum kontrakterades, 3 895 (2 678) rum togs i drift och 2 848
(1 247) rum lämnade verksamheten.

----------------------------------------------------------------------------------------------
| MEUR Q3 2017 Q3 2016 Förändr. % Jan-sep Jan-sep Förändr. % |
| |
| 2017 2016 |
| Intäkter 249,1 251,3 -2,2 -0,8 % 725,7 718,1 7,6 1,1 % |
| EBITDA 34,4 29,0 5,4 18,6 % 65,3 56,2 9,1 16,2 % |
| EBIT 20,8 16,4 4,4 26,8 % 18,9 13,3 5,6 42,1 % |
| Periodens resultat 14,4 14,9 -0,5 -3,3 % 10,4 9,5 0,9 9,5 % |
| EBITDA-marginal, % 13,8 % 11,5 % 2,3 pp 9,0 % 7,8 % 1,2 pp |
| EBIT-marginal, % 8,4 % 6,5 % 1,9 pp 2,6 % 1,9 % 0,7 pp |
----------------------------------------------------------------------------------------------
VDs kommentar

Förbättrade rörelsemarginaler och färdigställande av vår femårsplan

Rezidor rapporterar starka resultat det tredje kvartalet, ökade intäker för
jämförbara hotell med 9,1 MEUR (3,6 %) med hjälp av stark RevPAR-tillväxt i
Norge, Övriga Västeuropa och Östeuropa. Rörelsemarginalerna förbättrades
jämfört med föregående år och EBITDA-marginalen är en av de högsta under
senare år, uppnådd med hjälp av våra fokuserade aktiviteter inom
portföljförvaltningen, ökad generering av avgiftsintäkter och lägre centrala
kostnader.

Under kvartalet har vi gjort signifikanta framsteg med vår femårsplan - en
omfattande och ambitiös strategi som är avstämd med vår partner Carlson och
som kommer hjälpa oss att uppnå en mycket lovande framtid för våra partners,
anställda och aktieägare. Vi kommer att presentera femårsplanen för vår
styrelse i slutet av oktober för godkännande och avser att påbörja
implementeringen i januari 2018. Huvuddragen i planen kommer att presenteras
under en investerardag den 17 januari 2018 på Radisson Blu Hotel i Frankfurt,
Tyskland.

Federico González-Tejera, VD&koncernchef

Presentation av resultatet för Q3

Den 25 oktober 2017 kl 10:00 (centraleuropeisk tid) presenterar VD&koncernchef
Federico González-Tejera och vice VD&CFO Knut Kleiven rapporten och svarar på
frågor under en kombinerad telefonkonferens och webcast (på engelska).
Besökwww.investor.rezidor.comför att följa webcasten.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

----------------------------------------------
| Belgien: +32 2 620 0138 |
| Belgien, gratisnummer: 0800 58033 |
| Sverige: +46 8 5033 6538 |
| Sverige, gratisnummer: 0200 883 440 |
| UK: +44 20 3427 1907 |
| UK gratisnummer: 0800 279 5004 |
| USA: +1 646 254 3362 |
| USA gratisnummer: 1877 280 1254 |
| Frankrike: +33 1 76 77 22 20 |
| Frankrike, gratisnummer: 0805 631 580 |
| Norge: +47 2316 2771 |
| Norge, gratisnummer: 800 56053 |
----------------------------------------------
Bekräftelsekod: 7120346.

Besökwww.investor.rezidor.comför en inspelning av presentationen.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017: 21 feburari 2018
Kvartalsrapport Q1 2018: 26 april 2018
Årsstämma 2018: 26 april 2018

För ytterligare information, kontakta:

Knut Kleiven
Vice VD&CFO
Tel: +32 2 702 9244
Fax: +32 2 702 9330
knut.kleiven@carlsonrezidor.com

Andrea Brandenberger

Vice President Strategy&Investor Relations
Tel: +32 2 702 9237

andrea.brandenberger@carlsonrezidor.com

The Rezidor Hotel Group Corporate Office
Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel
Belgien
Tel: +32 2 702 9200
Fax: +32 2 702 9300

Hemsida:www.rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group

Rezidor är ett hotellföretag som driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn
by Radisson samt Radisson RED, ett förstklassigt varumärke inom "Lifestyle
Select"-segmentet inspirerad av milleniumgenerationens livsstil, och Quorvus
Collec-tion, en ny generation av distinkta femstjärniga hotell. Rezidor
innehar även 49 procent av andelarna i prizeotel, en ung hotellkedja i
ekonomi-segmentet.

Portföljen utgörs av 479 hotell med över 106 000 rum i drift och under
utveckling i 79 länder i Europa, Mellan-östern och Afrika.

Rezidors strategi är att växa med management- och franchiseavtal och endast
selektivt med hyresavtal. Strategin är även att växa ytterligare på
tillväxt-marknader.

Rezidor är en del av Carlson Rezidor Hotel Group. För vidare information,
besökwww.rezidor.com.

Informationen i denna rapport är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
25 oktober 2017 kl 07:30 (central-europeisk tid).

Stockholm den 25 oktober 2017

Styrelsen

Rezidor Hotel Group AB (publ)

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: Q3
Kvartalsrapport januari-september 2017:

Rezidor Q3 Kvartalsrapport januari-september 2017
http://hugin.info/142138/R/2144295/821768.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.