Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

RGK: STATENS BETALNINGAR +113 MDR KR 2019, -17 MDR 2020 (NY2)

(tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksgälden spår att statens betalningar kommer
att visa ett överskott på 113 miljarder kronor 2019 och ett underskott på 17
miljarder kronor 2020. För 2021 spås ett underskott på 27 miljarder kronor.

Det skriver Riksgäldskontoret i ett pressmeddelande på onsdagen.

I sin senaste prognos i juni räknade Riksgälden med ett överskott på 121
miljarder kronor under 2019 och ett underskott på 19 miljarder kronor 2020.

För att hantera de kommande underskotten i statsbudgeten, samt stora förfall i
slutet av 2020, ökar Riksgälden emissionsvolymen i statsobligationer gradvis.

Auktionsvolymen höjs från nuvarande 1,5 miljarder kronor i flera steg med
början i januari 2020 för att nå 3 miljarder kronor per auktion i januari
2021, vilket motsvarar en årstakt på 60 miljarder kronor. Under andra
halvåret 2020 ökar även upplåningen i statsskuldväxlar.

"Avmattningen i ekonomin gör att skatteinkomsterna växer långsammare samtidigt
som utgifterna stiger, vilket bidrar till underskott i budgeten kommande år.
Det större lånebehovet gör att staten behöver öka upplåningen från dagens
historiskt låga nivå och det gör vi framför allt genom att ge ut mer
statsobligationer", säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en kommentar.

Statens finansiella sparande, som bättre speglar den underliggande
utvecklingen i statsfinanserna, väntas minska gradvis under prognosperioden,
från 0,8 procent av BNP i år till 0,2 procent 2021.

Riksgälden skriver vidare att man har prövat frågan om att ge ut en så kallad
ultralång obligation i kronor mot bakgrund av det låga ränteläget, men kommit
fram till att det inte är aktuellt i nuläget.

"Riksgäldens sammantagna bedömning är att det inte finns utrymme för en sådan
obligation i denna låneplan. Riksgälden kommer dock att fortsätta analysera
förutsättningarna och undersöka intresset för långa obligationer", framgår
det av pressmeddelandet.

Beträffande den gröna obligation som Riksgälden ska ge ut nästa år är
storleken på emissionen ännu inte fastställd.

"Riksgälden har dock tagit höjd för detta så att den planerade upplåningen i
statspapper inte kommer att påverkas av den gröna emissionen givet den
nuvarande prognosen på statens lånebehov".

Prognos (juniprognos)
2019 2020 2021
Budgetsaldo (mdr kr) 113 (121) -17 (-19) -27
Statsskuld* 22 (22) 21 (21) 21
BNP 1,3 (1,8) 1,1 (1,4) 1,6
Upplåning statsobl 30 (30) 51 (30) 60
Upplåning realobl 8 (9) 9 (9) 9
Upplåning växlar** 20 (20) 40 (30) 68
Upplåning utl valuta 19 (19) 60 (59) 49

*Procent av BNP
**Avser stock i slutet av året

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.