Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

RGK: STATENS BETALNINGAR +22 MDR KR 2021 (NY)

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksgälden spår att statens betalningar kommer att visa ett överskott på 22 miljarder kronor 2021 och ett överskott på 94 miljarder kronor 2022. För 2023 spås ett överskott på 107 miljarder kronor.

Det skriver Riksgäldskontoret i ett pressmeddelande.

I föregående prognos i maj räknade Riksgälden med ett underskott på 4 miljarder kronor under 2021 och ett överskott på 65 miljarder kronor 2022.

Riksgälden skriver att Sveriges ekonomi och statsfinanser återhämtar sig snabbare än väntat från pandemin. Statens lånebehov minskar därmed ytterligare och Riksgälden drar ned obligationsupplåningen i såväl kronor som utländsk valuta.

Riksgälden räknar med en förstärkning jämfört med förra prognosen på sammanlagt 55 miljarder kronor för 2021 och 2022.

Upprevideringen av budgetsaldot beror främst på högre skatteinkomster, men också på att utgifterna blir lägre.

Under alla tre prognosåren utgör Riksbankens återbetalning av valutalån hos Riksgälden en stor del av överskotten. Utbetalningar av medel från EU:s återhämtningsfond har också en positiv påverkan 2022 och 2023.

Den höjda prognosen för budgetsaldot innebär ett minskat upplåningsbehov. Riksgälden ställer därför in det planerade obligationslånet i utländsk valuta i år och drar ned utbudet av nominella statsobligationer i de regelbundna auktionerna.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer sänks från nuvarande 3,5 miljarder kronor per auktion till 2,5 miljarder kronor från den 17 november 2021 och ligger kvar på den nivån prognosperioden ut.

Även den kortfristiga upplåningen blir något lägre än i den tidigare låneplanen. Riksgälden minskar också upplåningen i realobligationer för att styra realskulden mot andelsmålet på 20 procent.

Statsskulden enligt Maastrichtmåttet väntas minska från 40 procent av BNP i slutet av 2020 till 32 procent i slutet av 2023.Prognos (majprognos)
2021 2022 2023
Budgetsaldo (mdr kr) 22 (-4) 94 (65) 107
Statsskuld* 23 (25) 21 (22) 18
BNP 4,2 (3,5) 3,5 (3,7) 1,8
Upplåning statsobl 83 (85) 50 (70) 50
Upplåning realobl 21 (21) 13 (21) 13
Upplåning växlar** 120 (138) 183 (183) 130
Upplåning utl valuta 0 (17) 18 (17) 0

*Procent av BNP
**Avser stock i slutet av året


Författare Direkt-SE