Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

RGK: STATENS BETALNINGAR +40 MDR KR 2019, -30 MDR 2020 (NY2)

(tillägg: i stycke elva, från stycke tolv)

STOCKHOLM (Direkt) Riksgälden spår att statens betalningar kommer att visa ett
överskott på 40 miljarder kronor 2019 och ett underskott på 30 miljarder
kronor 2020.

Det skriver Riksgäldskontoret i ett pressmeddelande på onsdagen.

Nedgången nästa år förklaras främst av lägre inkomster från löne- och
konsumtionsbaserade skatter. Förändringen av budgetsaldot beror också på att
kapitalplaceringar på skattekontot bedöms minska med 30 miljarder kronor
nästa år då marknadsräntorna väntas stiga.

I sin senaste prognos i oktober räknade Riksgälden med att statens betalningar
skulle visa ett överskott på 62 miljarder kronor under 2019 och ett
underskott på 12 miljarder kronor 2019.

Prognosförändringarna innebär ingen förändring i upplåningsplanerna eftersom
staten har ett stort kassaöverskott att använda.

Emissionsvolymen i statsobligationer ligger därmed kvar på 1,5 miljarder
kronor per auktion, eller 30 miljarder kronor i årstakt, under hela 2019.
Under 2020 höjs emissionsvolymen till 2 miljarder kronor per auktion, eller
40 miljarder kronor i årstakt.

Upplåningen i statsskuldväxlar beräknas bli 20 miljarder 2019 (20) och 20
miljarder 2020 (20).

Upplåningen i realobligationer beräknas bli 9 miljarder 2019 (9) och 9
miljarder 2020 (9).

Upplåningen i obligationer i utländsk valuta beräknas bli 90 miljarder 2019
(44) och 56 miljarder 2020 (56).

Uppgången beror på att Riksgälden återgår till planen att refinansiera
utlåningen till Riksbanken enbart med valutalån i stället för delvis med
kassamedel.

Prognosen baseras på att BNP-tillväxten blir 1,6 procent i år och 1,6 procent
2020. Arbetslösheten ökar från 6,3 procent 2018 till 6,5 procent 2019 och 6,7
procent 2020. Timlönerna bedöms öka 3,2 procent 2019 och 3,3 procent 2020.

Statsskulden beräknas minska från 1.262 miljarder kronor (eller 26 procent av
BNP) 2018 till 1.163 miljarder kronor (23 procent av BNP) 2019. 2020 väntas
skulden öka något, till 1.176 miljarder kronor, vilket fortsatt skulle
motsvara 23 procent av BNP.

Inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar beräknas statsskulden
sjunka från 20 procent av BNP 2018 till 18 procent 2019 och 17 procent 2020.

Riksgälden noterar att baserat på den aktuella prognosen väntas statsskulden
enligt Maastrichtmåttet nå ner till skuldankaret på 35 procent i slutet av
2019.

Riksgälden hade i oktoberprognosen antagit att finanspolitiska reformer skulle
påverka budgetsaldot negativt med 10 miljarder kronor 2019 och ytterligare 15
miljarder kronor 2020. Utöver detta hade Riksgälden räknat med att
skattesänkningen för pensionärer skulle genomföras 2019. Det beslut som nu
fattats, med budgetreservationen från Moderaterna och Kristdemokraterna
innebär beloppsmässigt en försvagning av budgeten med knappt 5 miljarder
jämfört med i oktoberprognosen.

Riksgälden antar i den nya prognosen nya ofinansierade finanspolitiska
reformer för ytterligare 5 miljarder kronor för 2019, och ett oförändrat
antagande på 15 miljarder kronor för 2020.

Antagandet om uttag från skattekontot 2020 har sänkts till 30 miljarder
kronor, från 50 miljarder kronor i oktoberprognosen, baserat på nya
bedömningar om ränteutvecklingen och hur flödena på skattekontot har
utvecklats.

"Även om räntan till stor del är avgörande kan många även uppfatta
skattekontot som fördelaktigt av andra skäl, som exempelvis den låga
kreditrisken och den goda tillgängligheten", skriver Riksgälden i rapporten,
och tillägger att prognosen är behäftad med stor osäkerhet.

Statens betalningar (mdr kr) 2019 2020 Totalt Diff
==============================================================
Riksgälden 40 -30 10 -40
Riksgälden (okt) 62 -12 50
ESV (jan) 24 3 27
KI (dec) 62 1 63
==============================================================

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.