Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-24

RGK: TROR EJ ALLA BUDGETERADE MEDEL KOMMER ATT ANVÄNDAS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I budgetpropositionen för 2021 föreslogs nya ofinansierade utgifter på drygt 100 miljarder kronor, och sedan årsskiftet har regeringen lagt fram extra ändringsbudgetar med åtgärder om drygt 60 miljarder kronor. Men Riksgälden tror inte att alla budgeterade medel kommer att användas.

Det framgår av Riksgäldens nya lånebehovsprognos på onsdagen.

"Sammantaget räknar Riksgälden med att de totala utgifterna blir cirka 40 miljarder kronor högre jämfört med föregående prognos… Utöver dessa åtgärder antar Riksgälden att det kommer att tas beslut om ofinansierade åtgärder om ytterligare 20 miljarder kronor avseende 2021", skriver Riksgälden.

Beträffande 2022 noterar Riksgälden att många av de ofinansierade krisåtgärderna då har upphört, men den räknar ändå med ofinansierade finanspolitiska åtgärder på 50 miljarder kronor under 2022, vilket är en högre summa än vad som antogs i prognosen i oktober.
Författare Direkt-SE