Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Rhenman Global Opp L/S: Utbredd försiktighet hos bolagen kudde

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Så gott som fondens hela tapp i december
återhämtades i januaris kraftiga börsuppgångar, vilket även är den starkaste
januarimånaden på många år.

Det skriver förvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för den globala
aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Den breda uppgången anses till stor del bero på en kraftig omsvängning från
Federal Reserve, där en mer duvaktig ton kunde tolkas, skriver
fondförvaltaren. Även faktorer såsom framsteg i handelssamtalen mellan USA
och Kina, samt starka kvartalsrapporter ses som sannolika skäl till de mer
riskvilliga investerarna.

Fonden steg 10,2 procent, räknat i fondens huvudklass RC1 (SEK), och de långa
positionerna bidrog positivt till fonden, skriver förvaltaren.
Kortpositionerna belastade fondens utveckling med 0,7 procent.
Jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) var samtidigt oförändrat.

De amerikanska bolagen IBM och Halliburton bidrog kraftigt till fondens
utveckling medan Qualcomm och Netflix fanns bland de negativa bidragsgivarna
under månaden.

IBM siktar mot framtiden

IBM arbetar med att skifta vikten av sin verksamhet mot mer
framtidsorienterade områden, och flera analysfirmor skrev att bolagets
transformering är på god väg, uppger förvaltaren. Områden såsom mjukvara,
digital strategi, molntjänster och "Cognitive Computing" utvecklas, med målet
att bli marknadsledande på flera av dessa områden inom de kommande åren,
tillägger han.

"Aktien steg kraftigt efter att bolaget hade presenterat ett bättre resultat
än väntat för det fjärde kvartalet, och gett prognoser för 2019 som översteg
analytikernas estimat", skriver Staffan Knafve om teknikjätten IBM.

Aktiekursen för det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton steg i takt med
ett högre råoljepris. Enligt Staffan Knafve bidrog också en stark
kvartalsrapport till uppgången, där bolaget överträffade analytikernas
estimat för resultatet. Det visades även tecken på en stadig återhämtning för
bolagets internationella verksamheter.

Qualcomm tar stryk efter spekulationer om rättstvist

Sämre gick det för den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm, då deras
aktiekurs påverkades negativt när nyhetsflödet fylldes av spekulationer om
utfallet i en rättstvist med amerikanska FTC, uppger fondförvaltaren. Den
negativa trenden kunde inte ens brytas av en kvartalsrapport som låg i linje
med tidigare prognoser, skriver Staffan Knafve.

"Ett investmentbolag med kortposition i Qualcomm hävdade att man hade goda
bevis mot Qualcomm, och att om halvledartillverkaren skulle förlora fallet
skulle det kunna halvera både bolagets licensintäkter, vinster och
aktiepris", tillägger förvaltararen.

Även den korta positionen i amerikanska videostreamingbolaget Netflix bidrog
negativt till portföljens utveckling, vilket fondförvaltaren uppger bero på
den allmänna återhämtningen av den amerikanska tekniksektorn, som gav stöd
till aktiekursen. Efter en kvartalsrapport som var sämre än väntat, med
svagare intäktsprognoser än vad analytikerna hade trott, tappade dock
aktiekursen i Netflix momentum senare i månaden, tillägger Staffan Knafve.

Utsikter oväntat positiva

Vad gäller framtidsutsikter menar förvaltaren att trots en ödmjuk inställning
från många företag till förutsättningarna för 2019, så är utsikterna oväntat
positiva. Särskilt för konjunkturkänsliga sektorer såsom
tillverkningsindustri och energibolag.

Staffan Knafve menar dock att 2019 inte saknar utmaningar, med flertalet
politiska orosmoment samt en osäker ekonomisk utveckling. Förvaltaren
tillägger att det strategiska arbete som präglar många företag, med en
utbredd försiktighet och beredskap inför sämre tider, skapar möjligheter att
upprätthålla en rimlig lönsamhet om konjunkturen viker.

"Vi har en längre tid argumenterat för att aktiemarknadernas syn på framtiden
är väl mörk", skriver fondförvaltaren.

Värderingarna för många sektorer och regioner är lägre än motiverat, vilket
belastat fondens andelsvärde 2018, skriver Staffan Knafve. Avslutningsvis
tilläggs att den goda starten på 2019 för fondens innehav, mätt såväl som
aktiekursernas utveckling samt bolagens redovisade resultat, är glädjande.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter
överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt