Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-07

Rhenman Global Opportunities L/S: intervju Staffan Knafve

Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman&Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ärren från finanskrisen sitter djupt och den
välbehövliga investeringscykeln har ännu inte riktigt kommit igång. Den
globala handelskonflikten agerar bromskloss för företagen och det är viktigt
att spelreglerna framåt blir klara. Samtidigt har många av riskerna prisats
in och aktiemarknaden är inte särskilt dyr.

Det säger Staffan Knafve, som förvaltar Rhenman Global Opportunities L/S, i en
intervju med Fonder Direkt.

Staffan Knafve. (Källa: Rhenman&Partners AM)

Den pågående handelskonflikten mellan USA och främst Kina och Europa är inget
som bekymrar Staffan Knafve särskilt mycket på kort sikt. Dels är han av
uppfattningen att det finns skevheter i handelsrelationerna mellan USA och
resten av världen som nog bör adresseras. Samtidigt är förvaltaren förvissad
om att Donald Trump är fullt medveten om vilka negativa konsekvenser ett
eskalerande handelskrig skulle ha på den amerikanska ekonomin. Enligt Staffan
Knafve är det tänkbart att presidentens retorik mer handlar om
förhandlingstaktik samt av att hålla skenet uppe av "a man that gets things
done" inför det stundande mellanårsvalet.

USA:s ekonomi går för tillfället som tåget, med fullt kapacitetsutnyttjande
och i princip inga lediga resurser. Att införa höga importtullar i ett sådant
läge skulle leda till minskad köpkraft för den amerikanska konsumenten och
påeldad inflation i form av dyrare importvaror, vilket är något ingen
president önskar sig inför ett val, säger Staffan Knafve.

"Detta får mig att tro att presidenten ändå kommer göra en U-sväng, liknande
den han gjorde med Nordkorea och med Juncker senast", säger förvaltaren.

När Rhenman&Partners startade globalfonden i augusti 2016 gjordes det med
grundantagandet att styrkan i den globala konjunkturen var underskattad,
vilket bland annat skulle leda till stigande räntor. I detta scenario skulle
aktiemarknadens aktörer överge tillväxtaktier till förmån för mer
konjunkturdrivna värdebolag, var tesen. Vad som skedde var att konjunkturens
styrka spelade ut enligt plan, men investerares törst efter tillväxt mattades
inte av.

"Vi fick rätt angående den starka konjunkturen, men fel i att tillväxtbolagen
fortsatte överprestera värde. Vi hade underskattat både styrkan och
uthålligheten i denna trend", säger Staffan Knafve.

Han ställer sig emellertid frågan om en större sektorrotation nu kan vara i
antågande och pekar på att Facebooks, Twitters och Netflix stora fall i
samband med de senaste kvartalsrapporterna visar hur känsliga dessa aktier
har blivit för inbromsande tillväxt. Det vore i så fall goda nyheter för
fonden, som innehar korta positioner i såväl Tesla som Netflix.

Angående den globala konjunkturens utsikter pekar Staffan Knafve på vikten av
att företagsinvesteringarna tar fart.

"Jag tycker man hör mellan raderna hos företag att 'vi hade ju tänkt öka
kapacitet i det och det, men vet nu inte om vi vågar, eftersom man inte vet
vilka spelreglerna blir'. Ingen och särskilt inte företag gillar osäkerhet.
Om det här blir en global problematik och företagen avstår från
investeringar, då blir jag orolig. Men jag tror inte att vi är där riktigt
än", säger förvaltaren.

Staffan Knafve uppger att han är relativt lugn gällande börsutsikterna på
grund av att en stor del av riskerna har prisats in. Samtidigt menar han att
man får följa utvecklingen noga - de nödvändiga investeringarna får inte
dröja för länge. Han tillhör dock inte de som tycker att marknaden är
särskilt dyr.

"Det finns delar av marknaden som är väldigt dyr, men sen finns det stora
delar som inte är anmärkningsvärt högt värderade och där man inte behöver ha
särskilt många bra konjunkturella år för att motivera dagens kurser, och där
dessa till och med tål en dip i konjunkturen. Jag tycker att vi äger bra
bolag, som av allt att döma kommer ha en god utveckling under överskådlig
framtid och som vi tycker är värda mer än vad vi köpte dem för", säger
förvaltaren.

Fonden äger flertalet oljebolag. Vad är caset där?

"Vi tror att dagens oljepris om cirka 70 dollar reflekterar en balans mellan
utbud och efterfrågan, och att det om något är mer sannolikt att priset går
till 80 än 60. Samtidigt är många oljebolag prissatta som om oljepriset ska
ligga på 50-55 dollar och så tror jag helt enkelt inte kommer vara fallet. De
här bolagen kommer få mycket starka kassaflöden framöver och det faktum att
oljepriset gick från drygt 110 till 30 dollar på två år fick bolagen att
införa mycket bättre kostnadskontroll."

Att äga oljebolag är dock inte helt okontroversiellt med tanke på vad
forskningen säger om sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändring.
Sommarens värmerekord har dessutom gett vind i seglen för branschens
högljudda kritiker. Staffan Knafve har här en pragmatisk inställning.

"Oavsett vad man tycker om fossila bränslen, så kommer efterfrågan att finnas
i ett antal årtionden till, oljebolagen kommer kunna tjäna väldigt mycket
pengar och du kommer som aktieägare kunna få jättebra utdelningar. Och sen
vid någon tidpunkt när oljeanvändningen de facto minskar, för någon gång gör
den det, det är då man verkligen ska äga dem. För dels om de använder
kassaflödena på ett vettigt sätt kommer de ha byggt upp alternativa energier,
samtidigt som de helt kommer skrota investeringarna i fossila bränslen. De
stora oljebolagen har det här på agendan. Om du tillverkar något som du vet
inte är framtiden, så måste man planera för denna (även om den nog ligger
ganska långt bort). BP är tidigt på detta, delvis då de varit tvungna på
grund av Deepwater Horizon-skandalen, och även Shell adresserar de här
frågorna. De amerikanska bolagen med Exxon och Chevron i spetsen verkar
däremot mer intresserade av fortsatta investeringar i fossila bränslen",
säger han.

Finns det någon given undre nivå för oljepriset där du anser att det inte
längre är värt att äga dessa bolag?

"Bolagen har sänkt sina break even-nivåer till följd av kostnadskontroll och
kommer vara bra kassaflödesmaskiner även om priset går ner till 65 eller 60
dollar. Men går det under 60 är det något i grundanalysen om utbud och
efterfrågan som måste börja ifrågasättas och därmed även dessa innehav.
Oljeindustrin var tills alldeles nyligen en väldigt hatad sektor, liksom
banksektorn fortfarande är."

Apropå banksektorn. Värderingarna på bankaktier har varit pressade en längre
tid, även om sektorn återhämtat sig något på
sistone. Vad tänker du kring detta?

"Det är intressant, för i många fall handlar man i dag åtminstone de
europeiska bankerna till nivåer i närheten av om inte rena krisvärderingar,
så i alla fall värderingar som speglar implicita antaganden om att räntan
aldrig kommer stiga, låneefterfrågan inte kommer finnas där och att vi snart
har en ny finanskris. Detta anser jag vara väl pessimistiskt."

Fonden återhämtade sig i juli, men är fortfarande i princip oförändrad sett
till de senaste tolv månaderna och upp endast knappt tre procent sedan
starten i augusti 2016. Vilka är nycklarna till att globalfonden ska kunna nå
sitt årliga
nettoavkastningsmål om 7-8 procent?

"Det absolut viktigaste är att vi hittar rätt bland bolagen och gör rätt
grundanalys för vilka sektorer som har möjlighet att utvecklas bättre eller
sämre framöver. Du måste ha ett makroperspektiv på det hela. Med det sagt så
finns det ingenting som slår ett bra bolag och får vi rätt i bolagen så
kommer vi få rätt i våra ambitioner för fonden. Fonden har ett långsiktigt
perspektiv - så länge vi tycker att bolagen utvecklas som vi vill kan vi,
fastän det naturligtvis kan vara tråkigt på kort sikt, leva med att kurserna
inte omedelbart går dit vi vill. Att en aktie till följd av sin
sektortillhörighet för tillfället inte är populär betyder inte att det blir
en dålig investering, tvärtom kan det ge möjligheter."

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.