Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-11

Rhenman Healthcare Eq L/S: "Värderingar påtagligt attraktiva"

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Världsindex för aktier föll cirka 10 procent i
svenska kronor i december under vad som sammantaget var den sämsta
decembermånaden sedan andra världskriget. Medan det finns många tänkbara
förklaringar till den kraftiga nedgången tyder mycket på att investerarna
oroade sig för en möjlig kraftig avmattning av världskonjunkturen, och därmed
väsentligt lägre företagsvinster 2019.

Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar
sektorhedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadskommentar, där de
konstaterar att fondens ditintills positiva avkastning för 2018 utraderades i
december.

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (3 mån
Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

Dec (EUR) Jan-Dec Dec (SEK) Jan-Dec
Fond -16,7 -5,1 -18,1 -3,6
Jmf-index 0,0 -0,1

Utveckling för huvudandelsklassen sedan starten i juni 2009. (Källa:
Rhenman&Partners AM)

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom Genmab och Fibrogen medan
CVS Health och Alexion Pharmceuticals gav sämst bidrag.

"De positiva resultaten från en klinisk studie som presenterades på en
cancerkonferens i början av månaden resulterade i en stark relativ utveckling
av aktiekursen under december", skriver förvaltarna om det danska
bioteknikbolaget Genmab.

Det amerikanska bioteknikbolaget Fibrogen hade en stark aktieutveckling,
vilket förvaltarna tillskriver två händelser. Dels presenterades positiva
resultat från en fas III-studie, och dels erhöll bolagets partner Astra
Zeneca ett godkännande för Roxadustat i Kina, meddelar förvaltarduon.

Tjänstebolaget CVS Healths aktie påverkades negativt av att en domare i Texas
under månaden ogiltigförklarade USA:s förra president Barrack Obamas
sjukvårdsreform som infördes 2010.

"En reform som syftade till att fler amerikaner skulle teckna en
sjukvårdsförsäkring och därmed få tillgång till bättre sjukvård. Domen har
överklagats och många med oss gör bedömningen att domen kommer att prövas i
Högsta Domstolen och att man där sannolikt gör en annan bedömning", skriver
förvaltarna.

Det amerikanska bioteknikbolaget Alexion Pharmaceuticals, inriktat på
sällsynta sjukdomar, såg sin aktie falla kraftigt i linje med
biotekniksektorn i stort under månadens första halva. En återhämtning skedde
dock mot månadens slut då bolagets produkt Ultomiris (ALXN1210) blev godkänt
av FDA två månader tidigare än väntat, enligt Henrik Rhenman och Susanna
Urdmark.

Fondens tapp i december innebar det näst största i dess historia och
överträffades endast av januari 2016, då Donald Trump under sin
presidentvalskampanj twittrade att läkemedelsindustrin "kommer undan med
mord".

Förvaltarna konstaterar att fonden med facit i hand gick in i december med en
för optimistisk marknadssyn, då de såg framför sig en stark avslutning på ett
i övrigt mediokert år. Hedgefonden hade under månaden en hög nettoexponering,
vilket tillsammans med en relativt hög exponering mot bioteknik och service
bidrog till att fallet blev större än för marknaden respektive sektorn som
helhet, enligt förvaltarna. Ytterligare en orsak till den relativa svagheten
var exponering mot mindre och medelstora bioteknikföretag, som inte ingår i
globala sektorindex och som dessutom föll allra mest, lägger de till.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att de till följd av fondens
kraftiga fall avser reducera nettoexponeringen i januari. De har dock en
positiv grundsyn gällande förutsättningarna framöver.

"Vi vill framhålla att vi har en fortsatt stark framtidstro på sektorn och
sektorns alla delsektorer, inte minst bioteknik. Värderingarna är, anser vi,
påtagligt attraktiva i såväl absoluta tal som i historisk jämförelse",
skriver förvaltarna.

Vidare pekar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark på att sektorn fortsatt växer
snabbare än världsekonomin, och de anser att innovationshöjden och
innovationstakten är den högsta som någonsin setts.

"Allt detta talar för att fonden har goda förutsättningar att åter nå det
uttalade avkastningsmålet på 12 procent. Geopolitikens alla osäkerhetsmoment
bör när detta år är slut, i alla fall i sin helhet, se bättre ut. Vi ser fram
emot 2019 som i våra ögon är fullt av möjligheter", meddelar förvaltarna.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.