Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Rhenman Healthcare Equity L/S: -4,2% i jan, virusoro tyngde portföljen

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S
backade 4,2 procent i januari i sin huvudandelsklass IC1 (EUR). För
andelsklassen RC1 (SEK) noterades ett tapp om 2,7 procent.

Bristen på nyheter om uppköp och sammanslagningar, samt den ökade oron för
vilka effekter det nya viruset i Kina kommer att ha på världsekonomin fick
aktiekurserna att vända ned mot slutet av januari och biotekniksektorn
slutade ned 4,4 procent, framgår det av fondens månadsrapport

Källa: Rhenman&Partners AM

"De första två veckorna i januari präglades av betydande inflöden till
aktiemarknaderna eftersom investerarna hade förhoppningar om att den
ekonomiska utvecklingen och därmed företagens vinsttillväxt skall förbättras
2020", skriver förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i rapporten.

Däremot påpekar de att i mitten av månaden så dök ett oväntat problem upp -
rapporter från Kina om ett virusutbrott i Hubeiprovinsen.

"Att en av världens största ekonomier därmed försattes i beredskapsläge med
oundvikliga negativa effekter för den, åtminstone kortsiktiga, tillväxten
ledde till en kraftigt minskad riskvillighet hos investerarna", skriver
förvaltarduon.

Trots virusoron så steg världsindex 1,8 procent mätt i svenska kronor under
januari, tack vare de stora uppgångarna i tillväxtaktier och en
sammanfallande dollarförstärkning.

Acceleron Pharma & Dermira månadens bästa bidragsgivare

Fondens bästa avkastningsbidrag i januari kom från Acceleron Pharma och
Dermira, medan de sämsta bidragen utgjordes av Intra-Cellular Therapies och
Mirati Therapeutics.m Samtliga av dessa bolag är amerikanska.

Acceleron Pharma, ett bioteknikbolag vars forskning är inriktad på en
proteinfamilj som kallas TGF-beta, presenterade positiva resultat från en fas
II-studie med en annan av sina läkemedelskandidater under månaden.

"Sotatercept ges som tillägg till standardbehandling av patienter med
pulmonell arteriell hypertension (PAH), dvs högt blodtryck i lungornas
artärer. Studien visade på kliniskt relevanta och statistiskt säkerställda
förbättringar jämfört med enbart standardbehandling. Produkten har en
betydande marknadspotential vilket reflekterades i aktiekursutvecklingen på
drygt 70 procent i januari", framkommer det.

Bioteknikbolaget Demira, som fokuserar på hudsjukdomar, var en av fondens
bästa bidragsgivare även i december förra året, tack var att FDA då beviljade
lebrikizumab i ett så kallat påskyndat godkännandeförfarande.

Under januari så lade även Eli Lilly ett bud på Dermira till ett värde av 1,1
miljarder dollar, vilket fick aktiekursen att öka ytterligare. Förvaltarna
påpekar dock att premien var begränsad eftersom aktien redan hade tredubblats
på tre månader.

Vinsthemtagning bakom Intra-Cellular Therapies tapp

Intra-Cellular Therapies, som utvecklar innovativa läkemedel inom centrala
nervsystemet, utvecklades extrem starkt under december efter beskedet att FDA
godkänner bolagets produkt lumateperone tidigare än väntat samt med en
fördelaktig förskrivningsinformation för läkemedlet.

"Den mycket positiva aktiekursutvecklingen ledde till vinsthemtagningar samt
en betydande ökning i blankningspositioner i aktien, vilket fick aktiekursen
att kraftigt vända tillbaka i januari", skriver Henrik Rhenman och Susanna
Urdmark.

Även bioteknikbolaget Mirati Therapeutics, som utvecklar riktade terapier inom
cancer, utvecklades svagt under månaden. Förvaltarna förklarar att bolagets
forskning om mutationer i genen KRAS skapade stort intresse under hösten, där
Mirati och Amgen leder utvecklingen med sina respektive projekt.

De lyfter även att tidiga studier har visat på eventuella synergistiska
effekter vid kombinationsbehandling med KRAS hämmare och en PD-(L)1-hämmare,
vilket ledde till spekulationer om ett möjligt uppköp av Mirati.

"Besvikelsen blev därför stor när Merck i början på året istället ingick ett
samarbete med japanska läkemedelsbolagen Taiho och Otsuka för att bland annat
utveckla en KRAS-hämmare", framkommer det.

Vad gäller framtiden menar de att det är påtagligt att det finns en hög
riskvillighet i aktiemarknaden i bakgrunden. En marknad som de anser är
beredd att ge stora värdeökningar baserat på goda bolagsnyheter och på
makronyheter som ger stöd för att tillväxten endast störs temporärt av
virusepidemin.

"Vi väljer dock en något försiktigare strategi i fonden i inledningen av detta
år, jämfört med 2019. Vår optimistiska syn på den underliggande tillväxten
för sektorn är obruten, men som vi tidigare nämnt kommer värdetillväxten
sannolikt att ligga på andra halvåret när såväl amerikanska valet som viruset
är något lättare att bedöma", avslutar förvaltarduon.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion,
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat
och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News