Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

RhoVac: Delårsrapport Januari - September 2017

Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 947
TSEK (-3 476).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,50).
· Soliditeten uppgick till 78,9 % (85,9).
Nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9 538
TSEK (-7 670).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,00 SEK (-1,34).
· Soliditeten uppgick till 78,9 % (85,9).
Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer
559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill
säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det
genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

· Den 3 juli 2017 meddelade Bolaget att den kliniska fas
I/II-studien var fullt rekryterad, innebärande att totalt 22
patienter rekryterats till studien och att rekryteringsfasen därmed
var avslutad.

· Den 21 augusti 2017 rapporterade RhoVac att Bolaget inlett ett
forskningssamarbete med Lunds universitet kring cancerstamceller.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 26 oktober 2017 rapporterar Rhovac att mötet den europeiska
läkemedelsnämnden angående den regulatoriska utvecklingen av bolagets
cancervaccin RV001 varit positivt. Europeiska läkemedelsverket ansåg
att bolaget hunnit till den punkt i utvecklingen där RhoVac bör gå
direkt till Scientific Advice-möte för att diskutera mer detaljerade
planer för nästa kliniska fas - en fas IIb-studie.

Övriga händelser

· RhoVacs VD Anders Ljungqvist presenterade den 25 september 2017
Bolaget på Aktiedagen i Göteborg och RhoVac närvarade under september
även vid Nordic Life Science Days i Malmö, som är Nordens största
partnerkonferens för life science-industrin.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 0 SEK (0)
och resultatet uppgick till -3 947 TSEK (-3 476).

VD Anders Ljungqvist har ordet

Vi har nu gått in i årets sista månader och RhoVac har under det
tredje kvartalet kunnat informera om att den pågående studien
fullrekryterats, det vill säga att samtliga 22 patienter inkluderats
i vår fas I/II-studie. Därefter har patienterna gått in i
behandlingsfasen, vilken för närvarande pågår. Varje patient får
under behandlingsfasen elva doser av RV001 och vi beräknar att sista
patienten fått sin elfte dos i februari nästa år. Under perioden hade
RhoVac även ett mycket konstruktivt möte med Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) - ett så kallat SME-möte där Bolaget fick
möjlighet att diskutera den regulatoriska utvecklingsplanen för
RV001. Den primära konklusionen från mötet var att RhoVac nu bör gå
vidare med Scientific Advice-proceduren och där diskutera mer
detaljerade planer för den nästa kliniska fasen - fas IIb.

Under årets tredje kvartal startade vi som planerat affärsutveclingen
internationellt med fokus på Bolagets affärsmodell. Vi har under
perioden lagt ner betydligt fler resurser på detta arbete och vi
deltog i september på Nordic Life Science Days, Nordens största
partnerkonferens för life science-industrin, som hölls i Malmö i år.
Evenemanget är en naturlig plats för intressenter inom industrin att
träffas och diskutera branschen och intressanta projekt. Intresset
för RhoVacs cancervaccinprojekt var stort och vi fick möjlighet att
presentera projektets status samt planer för nästa utvecklingsfas för
en rad internationella pharma-företag. Härutöver presenterade vi
samma månad på Aktiedagen i Göteborg och kommer den 16 november att
delta på Sedermeradagen i Stockholm.

Under perioden som gått har vi glädjande kunnat meddela att RhoVac
skrivit kontrakt med Lunds universitet om forskningssamarbete kring
cancerstamceller och uttrycket av proteinet RhoC i
cancerstamcellerna. RhoVac ska i detta samarbete undersöka om RhoC är
överuttryckt i prostatacancerstamceller. Genom samarbetet med Lunds
universitet ges vi större kunskap om cancerstamceller generellt och
mera specifikt om prostatacancerstamceller. Härigenom kan vi
utvärdera om RhoVacs cancervaccin kan vara en potentiell behandling
mot resistent prostatacancer genom eliminering av cancerstamceller
förutom metastatiska prostatacancerceller.

Anders Ljungqvist

VD - RhoVac AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt
cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering
vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk
fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac
har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs
sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett
forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på
AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs
mer på www.rhovac.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/delarsrapport-januari---september-201...
http://mb.cision.com/Main/13747/2381827/745768.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.