Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

RhoVac: Första patient screenad till RhoVacs kliniska fasIIb-studie

RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag, den 4 november 2019, att den
första patienten har screenats till bolagets kliniska fas IIb-studie
i prostatacancer, en studie som har beteckningen RhoVac-002
("BRaVac"). Screeningen ägde rum på Odense Universitetshospital.

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad
studie, med det primära målet att utvärdera om behandling med
läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utveckling av
cancer mätt som en begränsad utveckling av PSA (prostate specific
antigen) hos prostatacancerpatienter jämfört med kontrollgruppen
(placebogruppen). Fas IIb-studien är en internationell,
multicenter-studie, som förväntas rekrytera över 175 patienter i sex
europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien, Belgien
och Tyskland), samt USA. Den första patienten är nu screenad till
studien och ambitionen är att alla patienter ska vara rekryterade
under Q3 2020. Resultatrapporteringen avseende det primära målet i
studien förväntas under H2 2021.

Anders Ljungqvist, COO: "Det har varit en stor utmaning att starta en
stor klinisk fas IIb-studie under semesterperioden med en
efterföljande hektisk period på sjukhusen och det är därför särskilt
glädjande att första patienten nu är screenad på Odense
Universitetshospital. Ytterligare kliniska centra i Danmark står
klara för att screena patienter och vi förväntar oss att nästa land
som öppnar upp för screening blir Finland, där vi som tidigare
meddelat har godkännande att starta studien."

Anders Månsson, VD: "De senaste månaderna har varit väldigt intensiva
på RhoVac - vi har fått godkännande från de danska myndigheterna om
att starta den kliniska fas IIb-studien och FDA har, vid det
avslutade pre-IND-mötet, givit ett positivt tillkännagivande om start
av klinisk fas IIb-studie i USA. Vi har också fått godkännande till
att starta kliniska studier i Finland. Härutöver har vi genomfört en
nyemission som möjliggör den aktuella kliniska studien, och ansökt
och även fått ett anslag på 2,5 miljoner euro från EU:s forsknings-
och innovationsfond Horizon 2020. I juli 2019 redovisade vi
12-månadsuppföljningsstudien från den kliniska fas I/II-studien med
goda och stabila resultat över tid. Slutligen genomförde vi ett
VD-byte som sätter större kraft och förmåga bakom affärsutvecklingen.
Att vi nu har screenat vår första patient till den kliniska fas
IIb-studien är en oerhört viktig milstolpe för RhoVac. Jag vill
därför rikta min tacksamhet till alla medarbetare och konsulter som
outtröttligt har arbetat för att ta projektet till den punkt där det
är idag. RhoVac går med detta in i nästa utvecklingsfas och med
anledning av detta kommer partnerdiskussionerna att avancera
ytterligare."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra
den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades
för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, den 4 november 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av klinisk utveckling. Under 2018 slutfördes den
första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att
RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger
det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna.
Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför
startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer
att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som
beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk
signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra
sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/forsta-patient-screenad-till-rhovacs...
https://mb.cision.com/Main/13747/2951671/1135083.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.