Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

RhoVac: Kommuniké från årsstämma i RhoVac AB (publ)

Idag, den 10 maj 2016, hölls årsstämma i RhoVac AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-11-25 - 2015-12-31.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med
två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett
prisbasbelopp till tre styrelseledamöter vilka inte är anställda i
bolaget. Vidare beslutade stämman att utse en revisor samt att arvode
till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders
Ljungqvist och Mikael Ørum som styrelseledamöter samt om nyval av
Niclas Lundqvist som styrelseledamot. Till styrelseordförande
omvaldes Mikael Ørum. Vidare beslutade stämman att bolagets revisorer
Deloitte AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Niclas Lundqvist innehar en jur.kand. och har lång erfarenhet som
affärsjurist med legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och
värdepappersrätt gentemot bolag som är noterade på svensk börs eller
MTF som huvudsaklig arbetsinriktning. Lundqvist har erfarenhet från
operativt styrelsearbete såsom styrelseledamot i bolag noterade på
svensk börs och har även varit styrelseledamot i värdepappersbolag
som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Lund i maj 2016
RhoVac AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt
cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering
vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat befinner sig i
slutfasen av preklinik - en klinisk fas I/IIa-studie med fokus på
lungcancer är beräknad att inledas under 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/kommunike-fran-arsstamma-i-rhovac-ab-...
http://mb.cision.com/Main/13747/2005982/513642.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.