Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

RhoVac: RhoVac AB Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 002
TSEK (-2 058).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,30).
· Soliditeten uppgick till 90,6 % (93,8).
Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 5 592
TSEK (-4 174).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,67).
· Soliditeten uppgick till 90,6 % (93,8).
Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer
559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill
säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det
genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det
genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

· Den 5 april 2017 informerade RhoVac om att den första patienten
hade behandlats med en första dos av cancervaccinet RV001 i den
kliniska fas I/II-studien.

· Den 11 april 2017 meddelade Bolaget att det japanska patentverket
utfärdat formellt kompletterande patent avseende RhoVacs terapeutiska
cancervaccinteknologi.

· Den 10 maj 2017 hölls årsstämma i RhoVac. På stämman beslutades
bland annat om omval av samtliga ledamöter i styrelsen. Kommuniké
från årsstämma finns att tillgå via Bolagets hemsida.

· Den 19 maj 2017 rapporterade RhoVac att de första tre patienterna
i den kliniska fas I/II-studien med RhoVacs cancervaccin RV001
genomgått en samlad säkerhetsutvärdering. Utvärderingen visade att
inga säkerhetsfrågor som utgör hinder att fortsätta studien som
planerat påträffats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 3 juli 2017 meddelade Bolaget att den kliniska fas
I/II-studien var fullt rekryterad, innebärande att totalt 22
patienter rekryterats till studien och att rekryteringsfasen därmed
var avslutad.

· Den 21 augusti 2017 rapporterade RhoVac att Bolaget inlett ett
forskningssamarbete med Lunds universitet kring cancerstamceller.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2017 uppgick till 0 SEK (0)
och resultatet uppgick till -2 185 TSEK

(-2 058).
VD Anders Ljungqvist har ordet

Vi inledde årets andra kvartal med att meddela att vi behandlat den
första patienten i vår kliniska fas I/II-studie med den första dosen
av cancervaccinet RV001. En mycket trevlig nyhet att kunna förmedla
till marknaden. Kvartalets huvudaktivitet har således utan tvekan
varit den pågående studien, som omfattar 22 patienter med
diagnostiserad cancer i kontrollfas och vars primära mål är att
utvärdera säkerheten av vaccinet. Alla patienter har genomgått en
screening i syfte att säkerställa att alla inklusions- och
exklusionskriterier som föreskrivs i protokollen följs.
Rekryteringsfasen avslutades i början av juli och vi har därefter
fortsatt behandlingsfasen, där samtliga patienter ska få elva doser
under en period om sju månader. Vi beräknar att slutbehandla och
rapportera studiens resultat under Q2 2018.

Vi har sett ett stort intresse för vår vaccinationsbehandling och vi
har slutfört rekryteringen till studien på cirka tre månader, vilket
förstås är mycket glädjande. Återigen vill jag tacka alla som varit
inblandade hittills, däribland Copenhagen Prostata Cancer Center på
Rigshospitalet och fas I-enheten Zelo på Bispebjerg och Frederiksberg
Hospital samt DanTrials ApS. Arbetet som genomförts har varit ett
mycket professionellt och dedikerat rekryteringsarbete.

Under perioden har vi även stärkt vår patentportfölj med ytterligare
ett patentgodkännande. Patentgodkännandet i Japan avser en
kompletterande patentansökan till det patent som beviljades av
japanska patentverket i oktober 2015 för cancervaccinteknologin.
Detta ger oss ett utökat skydd för läkemedelskandidaten.

Vi har även arbetat på att starta ett forskningssammarbete om
cancerstamceller, där existerande forskning tyder på att proteinet
RhoC är överuttryckt i dessa celler. I augusti startade
forskningssamarbetet med Lunds Universitet som i första hand kommer
att undersöka om RhoC även är överuttryckt i
prostatacancerstamceller. I bekräftande fall kommer vi att studera om
behandling med RhoVacs cancervaccin RV001, som fokuserar på att
eliminera metastaserande cancerceller, potentiellt även kan eliminera
prostatacancerstamceller. Vi glädjer oss att följa detta
forskningssamarbete under hösten.

Vi lämnar ett lyckat kvartal bakom oss och blickar framåt mot en
fortsatt spännande studie!

Anders Ljungqvist

VD - RhoVac AB

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt
cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering
vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk
fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac
har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs
sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett
forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på
AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs
mer på www.rhovac.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-ab-halvarsrapport-2017-01-01--...
http://mb.cision.com/Main/13747/2336005/716114.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.