Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

RhoVac: RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2019

RhoVac AB ("RhoVac") presenterar idag, 15 november 2019,
delårsrapport Q3 2019.

Nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -42 785
TSEK (-13 078).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,99 SEK (-1,33).
· Soliditeten uppgick till 96 % (90,1%).
Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11 310
TSEK (-4 964).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,51).
Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer
559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill
säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

· Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt
utestående teckningsoptioner.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· RhoVac meddelar den 4 juli 2019 positiva resultat från
12-månadsuppföljning av Bolagets avslutade kliniska fas I/II-studie i
prostatacancer.

· RhoVac meddelar den 22 augusti 2019 att Bolaget har beviljats
anslag på 2,5 miljoner Euro från forsknings- och
innovationsprogrammet Horizon 2020. Anslaget löper över 36 månader
och stödjer Bolagets vidareutveckling av RV001-projektet.

· RhoVac presenterar den 30 augusti 2019 delårsrapport för Q2 2019.
Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

· RhoVac meddelar den 2 september 2019 att Bolaget optimerar
ansvarsfördelningen i ledningsgruppen och utnämner Anders Månsson
till ny verkställande direktör. Avgående VD, Anders Ljungqvist,
fortsätter i ledningsgruppen som Chief Operating Officer.

· RhoVac meddelar den 6 september 2019 kallelse till extra
bolagsstämma i RhoVac AB.

· RhoVac håller den 25 september 2019 en extra bolagsstämma.
Fullständig kommuniké över fattade beslut finns tillgänglig på
Bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Rhovac meddelar den 29 oktober att Bolaget har fått godkännande
för klinisk prövning i Finland

· Rhovac meddelar den 30 oktober att Gunnar Gårdemyr blir ny
styrelseordförande

· Rhovac meddelar den 4 november att första patienten är screenad i
Danmark

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har
RhoVac startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att
inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som
beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk
signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra
sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-ab-presenterar-delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/13747/2962358/1141929.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.