Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-27

RhoVac: RhoVac AB tillförs cirka 1,4 MSEK genom riktad nyemission

Den 10 januari 2017 beslutade extra bolagsstämma i RhoVac AB
("RhoVac") om genomförande av en riktad nyemission till Swedish
Growth Fund AB. Bolaget meddelar nu att den riktade nyemissionen är
genomförd och registrerad hos Bolagsverket. Genom den riktade
nyemissionen tillförs bolaget cirka 1,4 MSEK.

Riktad nyemission till Swedish Growth Fund AB

Anledningen till beslutet att frångå aktieägares företrädesrätt, var
för att möjliggöra för Swedish Growth Fund AB att fullgöra sitt
garantiåtagande och teckna nya aktier i bolaget motsvarande den andel
av teckningsoptioner av serie TO 1 som inte tecknades av innehavarna
under lösenperioden som inföll i november/december 2017. Genom den
riktade nyemissionen tillförs RhoVac cirka 1,4 MSEK före den
ersättning om 8 procent som utgår för garantiåtagandet.

Antal aktier och aktiekapital

Genom den riktade nyemissionen har bolagets antal aktier ökat med 168
521 stycken, innebärande att det totala antalet aktier i RhoVac efter
registrering hos Bolagsverket uppgår till 8 163 044 stycken.
Aktiekapitalet har ökat med 30 333,78 SEK, innebärande att
aktiekapitalet efter registrering uppgår till 1 469 347,92 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 januari 2017.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleds primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på? www.rhovac.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-ab-tillfors-cirka-1-4-msek-gen...
http://mb.cision.com/Main/13747/2175075/620016.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.