Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-09

RhoVac: RhoVac AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjandes till cirka 86,24 procent

Nyttjandeperioden för RhoVac AB:s ("RhoVac") teckningsoptioner av
serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets
listningsemission i januari 2016, avslutades den 6 december 2016.
Totalt nyttjades 1 056 479 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket
innebär en nyttjandegrad om cirka 86,24 procent. RhoVac tillförs
genom teckningsoptionerna cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 1 056 479 teckningsoptioner, vilket innebär att 1 056
479 nya aktier registreras hos Bolagsverket. RhoVac tillförs således
cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK. Antalet
aktier i RhoVac kommer efter registrering av
teckningsoptionsnyttjandet hos Bolagsverket att uppgå till 7 994 523
stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 439 014,14 SEK.

Som meddelades genom pressmeddelande den 9 november 2016 erhöll RhoVac
inför nyttjandeperioden garantiteckning från Swedish Growth Fund AB,
motsvarande högst 20 procent av det totala belopp som bolaget haft
möjlighet att erhålla via nyttjande av teckningsoptioner av serie TO
1. Garantiåtagandet är förutsatt beslut om riktad nyemission av
aktier. Mot bakgrund av ovan redogjort utfall är den riktade
emissionen avsedd att omfatta cirka 1,4 MSEK, det vill säga det
resterade belopp som återstår för fullt nyttjande av
teckningsoptioner av serie TO 1. Kallelse till extra bolagsstämma för
att besluta om riktad nyemission av 168 521 aktier till Swedish
Growth Fund AB till en kurs om 8,30 SEK per aktie kommer att
offentliggöras inom kort. För garantiåtagandet utgår en ersättning om
8 procent.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission
Tel: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 09 december 2016.

Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt
cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering
vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk
fas - en klinisk fas I/IIa-studie är beräknad att inledas under 2016.
RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen
bedrivs sedan 2007 på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett
forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på
AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien
handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-ab-s-teckningsoptioner-av-seri...
http://mb.cision.com/Main/13747/2145539/601766.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.